Home » Společenský večer

Společenský večer

Slavnostní shromáždění účastníků konference se uskuteční v pondělí 10. 9. 2012 od 17.30 hod. ve Velké aule v historickém sídle Univerzity Karlovy v Karolinu. S krátkými proslovy vystoupí zakládající členové Asociace (prof. Jiří Mareš, prof. Stanislav Štech) a bývalá předsedkyně ČAPV prof. Milada Rabušicová. Následovat bude koncert hudebního tělesa Piccolo coro & Piccola orchestra (více viz   http://piccola.iglu.cz/cz/info.php ). Po skončení bude možnost krátké prohlídky historických prostor  a navazovat bude společenský večer s rautem také v prostorách Karolina. Aktivní účastníci (vystoupení v sekci, poster) mají účast uhrazenu v rámci konferenčního poplatku, ostatní si ji zajistit při prezenci. Jednorázový polatek činí 360 Kč.