Home » Přihlašování

Přihlašování

Online přihlašování na konferenci bylo otevřeno od 1. března 2012, příspěvky bylo možné přihlásit do 31. března 2012. Vzhledem k tomu, že někteří autoři se nestihli včas přihlásit, rozhodli jsme se prodloužit termín do úterý 10. dubna do 12.00 hod.

Online přihlašování příspěvků na konferenci bylo uzavřeno. Pokud se chcete přihlásit k účasti bez příspěvku, můžete tak učinit zasláním osobních údajů (shodných jako pro přihlášení do metodologického semináře – viz dole) na kontaktní emailcapv2012@pedf.cuni.cz

Pro zařazení příspěvku byly požadovány následující informace:

  • Forma příspěvku – poster, vystoupení v sekci nebo vystoupení v sympoziu
  • Charakter příspěvku –  empirický, teoretický, komparativní nebo metodologický
  • Údaje do tištěného konferenčního materiálu (v závorce je max. počet znaků včetně mezer):

1. Název CZ (200)
2. Název EN (200)
3. Klíčová slova CZ (150)
4. Klíčová slova EN (150)
5. Anotace příspěvku pro zveřejnění v tištěném sborníku (min. 800 – max. 1200 znaků včetně mezer)

  • Strukturovaný abstrakt pro zveřejnění na webu konference:

6. Téma, cíle a kontext výzkumu (500)
7. Teoretická východiska (500)
8. Metodologie (zdroje dat, výzkumné metody)(500)
9. Výsledky a závěry (500)

10. Bibliografie (max. 5 nejvýznamnějších titulů)