2. přednáška z Cyklu přednášek – Specifika dětské diagnostiky

Ve středu 29. 3. 2017 SR katedry psychologie Pedf UK hostila další přednášku, tentokráte na téma psychodiagnostika dětí, kterou nám přednesla naše milá doktorantka Mgr. Lucie Michálková. Během povídání jsme se dozvěděli plno informací o tom, jak funguje dětská klinická psychologie v českém prostředí v porovnání s Velkou Británií, kde Lucie absolvovala odbornou klinickou stáž. Taktéž jsme se seznámili s některými nejmodernějšími diagnostickými nástroji a měli jsme možnost si je částečně i vyzkoušet. Celá přednáška se nesla v duchu přátelské atmosféry.

Další přednáška se uskuteční 10. 5. od 19:00 na téma Práce s klientem se závislostí v Café Lajka, tak nezapomeňte dorazit!