Praxe

Možnosti praxe pro studenty bakalářského programu

Mnozí často váhají, kde by měli sbírat cenné praktické zkušenosti, zejména v průběhu bakalářského studia. Zeptali jsme se proto studentů samotných, jakou oni měli praxi v průběhu bakalářského studia (nebo ještě předtím). Tady jsou jejich odpovědi:

Název organizace: Jedličkův ústav a školy

Název pozice: Asistent pedagoga

Popis práce: Pomoc učiteli a jiným pedagogům či ostatním pracovníků při vzdělávání a výchově žáků s tělesným a kombinovaným postižením

Výhody: Příjemný kolektiv, možnost pracovat s různými pracovníky pomáhajících profesí (psych., spec.pedag., fyzioterap., soc.prac.,…), organizace vychází vstříc vzdělávání pracovníků, možnost supervize

Odměny za práci: Zajímavé semináře, supervize, kulturní a společenské akce organizace

Webové stránky organizace: www.jus.cz


Název organizace: PPP České Budějovice

Název pozice: Stáž – týdenní praxe

Popis práce: Týdenní kolečko po PPP v rozsahu 30 hodin. Seznámení s prací psychologa, spec.pedagoga,metodika prevence. Nahlížení do kazuistik, náslechy vyšetření, vyhodnocování testů.

Výhody: Příjemné prostředí, seznámila jsem se s chodem poradny

Odměny za práci: Finanční odměnu neposkytují


Název organizace: Dobrá rodina

Název pozice: Dobrovolník

Popis práce: Doučování dítěte v pěstounské rodině, Příležitostné hlídání dětí

Výhody: Koordinátorka vždy posílá nabídku hlídání nebo doučování, která jsou třeba a vy dle svých možností pomůžete. Doučování poté probíhá pravidelně a jde už jen o to, domluvit se s rodinou kdy,sídlo v centru Prahy, vstupní školení

Nevýhody (pokud nějaké): Tím, že začnete doučovat v rodině, jste docela “odstřihnuti” od organizace

Odměny za práci: Jako dobrovolník máte možnosti chodit na semináře o pěstounství přímo v organizaci.

Webové stránky organizace: www.dobrarodina.cz


Název organizace: Hlídačky.cz

Název pozice: Chůva

Popis práce: Jde o internetovou stránku, kde maminky přidávají inzeráty, že chtějí hlídat své děti – jednorázově i pravidelně. Zaregistrujete se a poté máte možnost se jim ozvat. Dále už se domlouváte přímo s nimi.

Výhody: Časová flexibilita, peníze “na ruku”, možnost si vybrat

Odměny za práci: Finanční odměna, která samozřejmě závisí na domluvě s danou rodinou

Webové stránky organizace: www.hlidacky.cz


Název organizace: Dobrovolnické centrum Lékořice

Název pozice: Dobrovolník

Popis práce: Chodila jsem na jedno z oddělení podle svého výběru, a zpříjemňovala jsem tam pacientům strávený čas (povídání, hry…).

Výhody: Hrozně milý přístup koordinátorek

Odměny za práci: Školení, půjčování knížek, nějaké kurzy od nich zdarma (angličtina, jóga…), supervize

Webové stránky organizace: www.lekorice.com


Název organizace: Vinohradská nemocnice – z.s. Lékořice

Název pozice: Dobrovolník

Popis práce: Docházení na oddělení neurologie, povídání a jiné aktivity s pacienty dle možností dobrovolníka – na výběr je několik oddělení.

Výhody: Získání přímé zkušenosti s pacienty, pravidelná supervize, flexibilita při docházení, sami si vybíráte, za jakou skupinou pacientů chcete chodit.

Nevýhody (pokud nějaké): Může se stát rutinou, někdy o dobrovolníka není zájem a jedete zase domů.

Odměny za práci: Přímá praxe, možnost vyzkoušet si některé psychol.techniky, získání zkušeností z nemocničního prostředí a se supervizí.

Webové stránky organizace: www.lekorice.com


Název organizace: NAUTIS

Název pozice: Osobní asistence

Popis práce: Osobní asistentka k dětem s autismem – doprovod domů ze školy, trávení volného času

Výhody: Dobrý pocit, praxe, je to placené

Nevýhody (pokud nějaké): Záleží na klientovi, ale například vyšší náročnost, závazek min. na rok, možné vyhoření

Odměny za práci: Školení, supervize, i finanční

Webové stránky organizace: www.praha.apla.cz


Název organizace: LATA

Název pozice: Dobrovolník

Popis práce: V rámci programu „Ve dvou se to lépe táhne“ jsem se jednou týdně stýkala s klientem – 13letým chlapcem, a plánovali jsme spolu různé aktivity (sport, hry, procházky…)

Výhody: Poměrně populární organizace, možnost sblížení se pořádně s jedním konkrétním klientem, hodnotné trávení volného času

Nevýhody: Někdy je s klienty těžká domluva, obvykle jsou to puberťáci a nejsou občas úplně motivovaní

Odměny za práci: Školení, supervize, volné vstupy na některé aktivity s klientem

Webové stránky organizace: www.lata.cz/dobrovolnictvi/


Název organizace: Psychiatrická nemocnice Bohnice

Název pozice: Asistent ve zdravotnictví

Popis práce: Člověk pracuje ve zdravotnickém zařízení, setkává se s psychiatrickými pacienty, pomáhá zdravotnickému personálu, vidí práci terapeuta ve skupinách, může navštívit dílny, může dostat do skupin na jiném oddělení, vidí chod ps. Léčebny

Výhody: Placená praxe

Nevýhody (pokud nějaké): Občas musí dělat věci, co úplně nechce a nejsou úplně spojeny s psychologickou prací

Odměny za práci: Plat, práce 5 dní v týdnu, jeden, nebo dva měsíce, 4 dny dovolené, nepracuje se o víkendech

Webové stránky organizace: kontakt: asistentka hl. sestry-Havlová, mail na webu


Název organizace: Fokus Praha

Název pozice: Dobrovolník

Popis práce: Volnočasový klub – konverzace a hraní her s lidmi s duševním onemocněním

Výhody: Získání zkušeností s lidmi s duševním onemocněním, zboření předsudků, časová variabilita, není nutné se nijak připravovat, dobrá atmosféra, kousek od Myslíkovky

Odměny za práci: Supervize, smysluplnost

Webové stránky organizace: www.fokus-praha.cz


Název organizace: Jules a Jim

Název pozice: Lektor primární prevence

Popis práce: Vykonávání seminářů dle připravených metodik (od 3. třídy ZŠ po ročníky SŠ)

Výhody: Možnost zvolit si pracovní dny a hodiny, úvodní proškolení, intervize, supervize, skvělí kolegové, návazné školení, možnost proškolit se v dalších prevencích, které Jules a Jim nabízí (např. vztahová prevence, duhová prevence…)

Nevýhody (pokud nějaké): Nevhodné pro lidi, kteří neradi mluví před třídou dětí

Odměny za práci: Finanční ohodnocení, možno stoupat po žebříčku “platu za hodinu”

Webové stránky organizace: www.julesajim.cz


Název organizace: Compitum

Název pozice: Dobrovolník

Popis práce: Bezplatné doučování žáků z ekonomicky slabých rodin

Výhody: Milá společnost kolegů, intervize, supervize

Nevýhody (pokud nějaké): Finančně neohodnoceno

Odměny za práci: Dobrý pocit

Webové stránky organizace: www.compitum.eu


Název organizace: Bona o.p.s.; ZŠ Curie; Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna; Goodcall

Název pozice: recepční pracovník v chráněném bydlení pro psychotiky; asistentka pedagoga; lektorka primární prevence; Talent sourcer – konzultant v HR

Popis práce: aktivizační a sociální práce s lidmi se schizofrenním onemocněním na chráněném bydlení, podpora v osvojení si základních návyků a opětovné zařazení do společnosti, vydávání medikace; asistence chlapci s ADHD v rámci hodiny, s domácími úkoly, se čtením, kontrola úkolů; lektorování ve třídách ZŠ společně s parťákem, podpora soudržnosti kolektivu a zdravých vztahů ve třídě, prevence proti závislostnímu chování, šikaně atd., aktivity na to zaměřené, snímání sociometrie v rámci kolektivu, komunikace s učiteli a s pedpsych poradnou; vyhledávání vhodných kandidátů na sociálních sítích, hl. Linkedinu a jejich telefonické kontaktování, vedení pohovorů přes telefon, uveřejňování pracovních inzerátů na internetu, headhunting, administrativa s tím spojená, účastnění se pohovorů s kandidáty

Výhody: rozšíření obzorů, získání základního přehledu, co mohu se svým vzděláním dělat v budoucnu, získání kontaktů, lepší zmapování si sama sebe, co chci a co nechci dělat

Nevýhody (pokud nějaké): bylo to samozřejmě stresující, nové prostředí, získávání nových návyků

Odměny za práci: ve všech uvedených pracích jsem dostávala plat, většinou jsem pracovala na DPP nebo DPČ

Webové stránky organizace: www.bona-ops.cz; www.zscurie.cz; www.kppp.cz; www.goodcall.eu


Název organizace: Kroužky

Název pozice: Lektor v kroužku vaření

Popis práce: Výuka základních dovednostních znalostí v kuchyni, jednoduché recepty, manuální obratnost – jemná motorika. Příprava receptů pro správnou věkovou kategorii.

Výhody: možnost převzít zodpovědnost a naučit se jednat s dětmi, zvládat situace, budování respektu, poznání mentality dětí v dané věkové skupině

Nevýhody (pokud nějaké): Práce zadarmo, příliš náročná příprava, příprava, kuchyně, úklid kuchyně, malá časová dotace na vaření. Nedostatečná vybavenost škol pro tento kroužek.

Odměny za práci: 150kč/1hod , dobrý pocit, pochvaly rodičů, veřejná pochvala zaměstnavatele.

Webové stránky organizace: www.krouzky.cz