Další možnosti výjezdu do zahraničí

Informace o Erasmu+ i dalších možnostech naleznete na webu Domu zahraniční spolupráce, který pořádá i informační schůzky o možnostech výjezdu do různých zemí. Na jejich webu sledujte aktuální nabídku bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů spravovaných DZS.

V Newsletteru níže naleznete nabídku stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické pracovníky a možnosti
projektové spolupráce.

AIA_Newsletter_cervenec_2016

Informace o dalších aktivitách a nabídkách, které spravuje Dům zahraniční spolupráce, naleznete na internetových stránkách
www.dzs.cz a www.naerasmusplus.cz.

 

Meziuniverzitní dohody a studijní stipendia PedF najdete na webu fakulty v sekci zahraniční vztahy – Aktuality. Užitečné informace naleznete také na webu Národní agentury pro evropské vzdělávací programy.

 

Dále můžete do zahraničí vyjet jako dobrovolníci nebo účastníci rozmanitých projektů nabízených neziskovými organizacemi, např.:

INEX – nabízí zapojení do dobrovolnických aktivit u nás i v zahraničí

AIESEC – profesní i dobrovolnické stáže