Užitečné odkazy

ČASP

ČASP (Česká asociace studentů psychologie, z.s) je dobrovolná, nezisková organizace studentů psychologie působící na území České republiky od dubna roku 2001.

Hlavní cíle jsou:

 • Podpora komunikace a spolupráce mezi studenty psychologie
 • Podpora aktivit studentů směřující k široké veřejnosti
 • Rozvoj spolupráce s profesními organizacemi
 • Propagace psychologie a budování jejího dobrého jména

ČASP organizuje během celého roku konference, kurzy a semináře, které souvisejí s oborem psychologie. Dále se jedná o dlouhodobější projekty, výjezdové akce či workshopy, které pomáhají studentům psychologie se blíže seznámit s jejich oborem. Spolupracujeme s profesními organizacemi psychologů, kteří poskytují sekundární vzdělávání studentům psychologie. V neposlední řadě se snažíme o propojování všech kateder a studentů psychologie v České republice, což slouží k lepší výměně informací a zkušeností v oboru.

Do všech aktivit organizace se můžete zapojit!

 

Manažerka pobočky ČASP Praha: Jitka Jindrová

http://www.caspos.cz/

https://www.facebook.com/groups/CASPos/?fref=ts

https://www.facebook.com/groups/CASPPraha/?fref=ts

 

EFPSA

EFPSA (The European Federation of Psychology Students’ Associations) je studentská organizace založená na principu dobrovolnosti, která sdružuje studenty psychologie z 32 členských organizací v zemích Evropy (patří sem i ČASP).

Hlavní cíle jsou:
·        sloužit studentům psychologie,
·        přispívat společnosti,
·        zvyšovat úroveň psychologie,
·        spojovat profesionály, akademické pracovníky a studenty.

Efpsa organizuje každý rok několik událostí, které se konají na různých místech v Evropě. Na Efpsa Kongresu se v dubnu či květnu setkává 350 studentů a studentek, aby si užili vědecký a sociální program. European Summer School a na ní navazující Junior Researcher Programme umožňuje navrhnout, realizovat a publikovat výzkum pod zkušeným vedením. V rámci intenzivního týdenního programu Train the Trainers je možné získat potřebné znalosti a dovednosti k vedení workshopů a lektorování. Nově se také každé dva roky koná konference s bohatým vědeckým programem, které se účastní 150 studentů a studentek.
V neposlední řadě nabízí Efpsa služby jako je možnost publikovat v recenzovaném studentském časopise Journal of European Psychology Students (JEPS), zprostředkovává databázi evropských univerzit a studijních programů, včetně informací o požadavcích pro výkon psychologické profese v dané zemi a zaštiťuje cestovatelskou síť, kde si mohou studenti psychologie navzájem zdarma poskytovat ubytování.

 

Member Representative of Czech Republic in EFPSA:

 

Richard Pabišta, UNYP: richardpabista@gmail.com

http://www.efpsa.org/

https://www.facebook.com/groups/1496790873936030/?fref=ts

 

Univerzita Karlova

Menzy, koleje – ubytovací a stravovací zařízení pod hlavičkou Univerzity Karlovy

PedInfo – příručka pro snadnou a rychlou orientaci na fakultě (číslování učeben, budovy fakulty, kontaktní osoby, studijní oddělení, zápis předmětů, připojení k internetu, Office 365, elektronické zdroje, kulturní život fakulty, ISIC a další)

Informační, poradenské a sociální centrum pro UK – centrum nabízí poradny pro různé životní situace (sociální, právní, psychologické, kariérní poradenství, arteterapie), kariérní služby (veletrh pracovních příležitostí, koučování atd.) a pořádá řadu akcí (semináře o studiu v zahraničí, rozvojové kurzy související se studiem, kurzy zdravého životního stylu, kurzy pro doktorandy).

Oddělení pro zahraniční vztahy – informace o výjezdech do zahraničí, Erasmus+, meziuniverzitní dohody, stáže, konference a projekty v zahraničí, informační schůzky pro zájemce o výjezd a další

Webové aplikace – žádost o ubytovací a sociální stipendium, přihlašování na Erasmus+

 

Psychologické společnosti

EFPA (European Federation of Psychologists’ Associations) – etický kodex, možnosti profesního rozvoje, časopis The European Psychologist, evropské dokumenty týkající se psychologie apod.

Českomoravská psychologická společnost (ČMPS) – psychologické dny, etická komise a kodex, klinicko-psychologické dny, konference, odborný časopis e-psychologie

Unie psychologických asociací ČR – uděluje certifikát evropského psychologa EuroPsy, aktuality, prezentace profesních psychologických asociací, konference a workshopy

Asociace klinických psychologů ČR – koncepce psychologie ve zdravotnictví, etický kodex, kurzy, konference, psychoterapeutický výcvik, setkání odborníků

Asociace dopravních psychologů ČR – specializační kurzy dopravní psychologie, rehabilitační kurzy pro rizikové řidiče, posudky v oblasti dopravní psychologie

Asociace manželských a rodinných poradců ČR – konference, projekty, seznam poradců, etický kodex

Asociace školní psychologie – konference, semináře, projekty, časopis Školní psycholog, dokumenty týkající se práce školního psychologa

Asociace psychologů sportu – konference, další užitečné zdroje a odkazy v oblasti psychologie sportu

Česká asociace psychologů práce a organizace – etika, legislativní předpisy, možnosti rozvoje a vzdělávání, konference, metodologie a diagnostika

Česká psychoanalytická společnost – individuální psychoanalytický výcvik, etický kodex, klub přátel psychoanalýzy

 

Psychoterapeutické organizace

European Federation for Psychoanalytic Psychotherapy – doporučené knihy, recenze, konference, výzkumné publikace

Česká společnost pro psychoanalytickou psychoterapii – semináře psychoanalytického myšlení, výcviky, konference, nabídka supervize

Česká psychoterapeutická společnost ČLP JEP – psychoterapeutické specializační kurzy, adresář psychoterapeutů, informace o Evropském certifikátu psychoterapie, semináře, vědecké schůze

Česká asociace pro psychoterapii (ČAP) – seznam certifikovaných psychoterapeutů, psychoterapeutické výcviky (systemika, jungiánská psychoterapie atd.), kurzy, workshopy, konference

Společnost pro logoterapii a existenciální analýzu (SLEA) – psychoterapeutický výcvik, konference, semináře, knihovna

Institut aplikované psychoanalýzy – psychoanalytický výcvik, institut psychoanalýzy – šíření poznatků, sympozia, psychoanalytické nakladatelství

Institut skupinové analýzy (IGA – Institut of Group Analysis) Praha – stránky českého institutu pro skupinovou analytickou terapii; základní informace, pojmy, osobnosti, výcviky a semináře

Institut psychoanalytické párové a rodinné terapie (IPPART) – historie, výcviky, supervize a články

Česká společnost pro analytickou psychologii (C.G.Jung) – výcviky, pozvánky na akce, odkazy a kontakty

Česká společnost pro katatymně imaginativní psychoterapii – druh hlubinně psychologické terapie; výcvik, semináře, literatura

Společnost fenomenologické filosofie a psychoterapie – odborné texty, stránka je neaktuální

Brněnský institut psychoterapie – výcviky v individuální psychodynamické terapii

Institut pro psychoterapii a poradenství zaměřené na člověka (PCA institut Praha) – rogeriánské výcviky, články a literatura

Institut pro gestalt terapii – gestalt výcviky a workshopy

Český institut pro výcvik v gestalt psychoterapii (CZGTII) – Dialog – výcviky, odborné akce, články, doporučená literatura

Česká daseinsanalytická společnost (ČDS) – daseinsanalytický výcvik, daseinsanalytická setkání, další vzdělávání v DA

Česká asociace transakční analýzy – výcviky a vzdělávání v transakční analýze

Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci – akce, výcviky v rodinné terapii a nabídka služeb

Institut rodinné terapie Praha – výcviky v rodinné terapii

Institut Virginie Satirové – výcviky, akce a vzdělávání v oblasti Transformační systemické terapie Virginie Satirové

SUR Sdružení pro vzdělávání v psychoterapii – SUR výcviky a akce

Institut pro systemickou zkušenost – výcviky, systemika v různých oblastech (rodinné poradenství, management, psychoterapie atd.), akce – konference, semináře

Instep (integrativní psychoterapie) – výcviky, konference, workshopy, akce

Česká arteterapeutická asociace (ČAA) – kurzy, výcviky, akce

Český institut biosyntézy – psychoterapeutické minimum, workshopy, výcvikový program somatické psychoterapie  – biosyntézy (pětiletý), provozuje Sociální kliniku

Vzdělávací a tréninkový institut Hermés – principy psychoterapie Miltona H. Ericksona a systemického na řešení zaměřeného přístupu (Solution Focused Approach) v terapii, koučování, supervizi, poradenství a vzdělávání, vzdělávací a tréninkové programy, hypnoterapie

GI – psychoterapeutický výcvik Umění terapie, kurzy a semináře, studovna systemiky (zahraniční i české texty)

Český institut pro supervizi – výcvik supervizorů, přehled supervizorů, konference

Mezinárodní středisko pro Integrovanou psychoterapii a zdravý životní styl (INCIP) – akce, kurzy, výcvik v integrované psychoterapii

Psychologická a příbuzná pracoviště

Psychologický ústav AV ČR – vědecké a výzkumné pracoviště

Národní ústav pro vzdělávání

Národní ústav duševního zdraví – přednášky, výzkumné projekty a programy, semináře, léčebná péče, odborný časopis Psychiatrie (dostupný zdarma), publikace ke stažení, prodej literatury, akreditované pracoviště pro specializační přípravu pro psychology v oboru klinická psychologie

Národní institut pro děti a rodinu – vzdělávací kurzy, problematika ADHD

Psychiatrická nemocnice Bohnice – semináře pro odbornou i širokou veřejnost, konference, kulturní akce

Klinika adiktologie

 

Katedry psychologie

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

Psychologický ústav Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Katedra psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně

Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd Filozofické fakulty Ostravské univerzity

Pražská vysoká škola psychosociálních studií

 

Inspirace

Inspirace studenti psychologie:

https://www.facebook.com/groups/257954574335307/?ref=browser

 

Psyhub

https://www.facebook.com/psyhub/?fref=ts

 

Psychoanalýza dnes je mladý a ambiciózní projekt, který se začal rodit mezi studenty olomoucké psychologie. Organizační skupina se brzy rozrostla o psychodynamické psychology v Praze i jinde. V úzké spolupráci s českými psychoanalytiky a kandidáty psychoanalýzy postupně vznikl první online časopis svého druhu, na kterém spolupracují studenti i odborníci.

Vize časopisu je vytvořit otevřený prostor, ve kterém se mohu psychodynamické systémy vzájemně přibližovat a rozvíjet. Proto nám dovolte zmínit naše přání a výzvu – přejeme si, abyste právě Vy, čtenáři, byli těmi, kdo dává tomuto projektu život. Neváhejte proto přispět svými články a vstoupit s námi do svobodného dialogu.

 

Originální lektorské a terapeutické pomůcky:

www.b-creative.cz

 

Institut procesově orientované práce – aktivity pro profesní a osobní rozvoj, odborné workshopy, semináře, výcvik v procesově orientované práci, podpora výzkumné činnosti

http://www.vycviky.cz/ – kurzy a výcviky z oblasti body-psychoterapie, partnerských vztahů (Erogenetic, Oidipovské období a (Ne)partnerství), Matri dýchání (vyvinuté z holotropního dýchání), kurzy a výcvik v metodě EMDR.

 

Informační zdroje

Publikace Britské psychologické společnosti ke stažení, např.:

 • Clinical Psychology in Early Stage Dementia Care Pathway;
 • Dementia and People with Intellectual Disabilities;
 • Demonstrating Quality and outcomes in Psych-oncology;
 • Guidelines on Language in Relation to Functional Psychiatric Diagnosis;
 • Guidelines for Psychologists on Disclosures of Historical Sexual Abuse;
 • Understanding psychiatric diagnosis in adult mental health;
 • a mnoho dalších.