Psychoterapeutický výcvik

Zvažuješ psychoterapeutický výcvik? Nemůžeš se rozhodnout, který směr je pro tebe ten pravý?

Fokus o.p.s. pořádá vždy dvakrát do roka akci s názvem:

Vyber si svůj psychoterapeutický výcvik
Záměrem kurzu je napomoci porovnat vybrané psychoterapeutické směry a případně si vybrat, který směr psychoterapeutického výcviku by pro vás byl vhodný. Seminář nekonfrontačně představí, především prakticky a zážitkově, co je pro jednotlivé psychoterapeutické směry typické, kde je jejich místo, v čem jsou jejich silné stránky.

Každý z představovaných směrů bude prezentovat odborník – praktik (nikoli tedy jeden člověk, který zná více směrů), protože považujeme za důležité i to, že jednotlivé směry jsou zajímavé zapáleností a erudicí svých lektorů.

Představované směry: psychoanalýza, existenciální analýza a logoterapie, Pesso-Boyden psychomotorická PT, daseinanalýza, integrativní přístup (SUR), integrativní PT zaměřená na tělo, systemický přístup a další postmoderní směry, gestalt PT, KBT, rogersovská PCA psychoterapie, analytická (jungiánská) PT.

Místo: Fokus Praha, Dolákova 24, Praha 8

Lektoři: MUDr. Naďa Soukupová, PhDr. Vendula Junková, PhDr. Václava Probstová CSc., PhDr. Magdalena Fouzová, Bc.Phil.et Bc.Th. Jakub Hučín, MUDr. Olga Kunertová, Mgr. Pavel Zach, Ph.D., Mgr. Roman Pešek, MUDr. Martin Černý, Mgr. Jana Hronková, Mgr. et Mgr. Michal Slaninka, Ph.D.

Cena: 5 200,- Kč včetně DPH

Pro další termín sledujte: https://www.fokus-praha.cz/index.php/cz/vzdelavame/centrum-vzdelavani