Aktuální smlouvy Erasmus+

 Země  Univerzita  Počet studentů  Počet studentoměsíců
 Belgie  Gent  2  10
 Dánsko  Roskilde  3  15
 Finsko  Eastern Finland  2  20
 Francie  Paris 8, Vincennes St.Denis  1  10
 Francie  Université de Bordeaux  2  20
 Německo  TU Dortmund  2  24
 Polsko  Marie-Curie Sklodowskiej  1  10
 Slovensko  Komenského Uni, Bratislava  2  10
 Velká Británie  Southampton  2  10
 Velká Británie  University of South Wales  2  12

Všechny smlouvy jsou uzavřeny pro bakalářské i navazující magisterské studium. Výjimkou je Univerzita v Roskilde, která je určena pouze pro studenty bakalářského stupně.

 

 

Universiteit Gent

gentGentská univerzita patří mezi nejlepší belgické univerzity. Fakulta psychologie a vzdělávání se nachází asi 10 minut od centra Gentu. Oficiálním jazykem výuky je vlámština, ale přibývají předměty vyučované v angličtině, případně je často možná individuální domluva s daným vyučujícím, který navrhne nějaký krátký kurz pro Erasmáky, nebo připraví závěrečnou zkoušku v angličtině.

U bakalářského programu je méně předmětů v angličtině, časté je samostudium a individuální konzultace. Pro magisterské studenty jsou připraveny komplexnější programy. Můžete si vybrat ze tří specializací psychologie (pro Bc. i Mgr.) – klinická psychologie, personální management a psychologie práce, teoretická a experimentální psychologie. Dále je připraven i program pro speciální pedagogiku.

Aktuální informace ke studiu naleznete zde: http://www.studiegids.ugent.be/2015/EN/FACULTY/H/NVT/HEPSYC/HEPSYC.html

Před začátkem semestru můžete využít intenzivní jazykový kurz vlámštiny (EILC), který je zakončený testem. Ve vlámštině (nebo v jiném jazyce) můžete pokračovat i během semestru v jazykovém centru, tyto kurzy jsou však placené.

Zkouškové období je podobné našemu – předměty jsou ukončené buď zkouškou, nebo esejí. Výsledky předmětů se dozvídají všichni studenti v konkrétní den po skončení zkouškového období.

Belgie je v porovnání k České republice poměrně dost drahá země. Stipendium se pohybuje kolem 400 euro/měsíc, což pokryje především vaše ubytování (v soukromí můžete najít i levnější varianty). Přímo na fakultě je menza. Belgie je rájem pro cyklisty – kolo si můžete na začátku semestru koupit, nebo zapůjčit od univerzity.

Gent je krásné historické město, které žije díky tisícům studentů. Probíhá tady mnoho kulturních akcí, o seznamovací a cestovatelské akce a party se postará ESN Gent. Díky poloze Belgie můžete hodně cestovat a poznávat nové lidi z celého světa.

Webové stránky: http://www.ugent.be/en/exchange/

Konkrétní požadavky pro Erasmáky: http://www.ugent.be/en/education/exchange/application

pro rok 2016/17 jsou to tyto dokumenty:

 • Exchange Application Form
 • Exchange Learning Agreement
 • Výpis vašich dosavadních studijních výsledků (Transcript of records)
 • Angličtina – minimálně úroveň B2, případně holandština
 • Krátký motivační dopis v angličtině na téma „proč chci studovat na Universiteit Gent“

Termíny přihlášek jsou 15. května (pro 1. semestr) a 15. listopadu (pro 2. semestr).

Obracet se můžete na koordinátory:

 • Marisa Montero Perez: MonteroPerez@UGent.be
 • profesor Martin Valcke: Valcke@UGent.be

 

 

Roskilde University

roskildeRoskilde je menší město nacházející se 35 kilometrů západně od Kodaně, kam je možno dojet pravidelnou vlakovou dopravou.

Oficiální program pro mezinárodní studenty je nabízen pouze v angličtině, a to na bakalářské úrovni. Skládá se ze čtyř předmětů, z nichž nejvyšší dotace kreditů náleží projektu, realizovanému s ostatními studenty druhých a třetích ročníků. Zimní semestr začíná 1. září a končí 31. ledna, letní trvá od 1. února do 1. července příslušného roku.

Konkrétní informace o nabízených kurzech je možno prostudovat na této adrese: http://www.ruc.dk/en/education/subjects-at-roskilde-university/psychology/international-studies-in-psychology-and-education/

Jestliže Váš pobyt v Dánsku překročí dobu tří měsíců, je třeba se zaregistrovat na úřadě. Není to nic složitého, postačí Vám průkaz totožnosti a potvrzení o studiu.

Výše stipendia se pohybuje kolem 550 EUR měsíčně, což je zároveň průměrnou cenou ubytování na koleji. Potraviny v Dánsku jsou asi dvakrát dražší, nicméně je možné najít supermarkety s cenami, které jsou pro studenty přijatelnější. Podobně jako ve Finsku, i v Dánsku se vyplatí k dopravě využívat kolo.

Univerzita Roskilde má pro Erasmáky pěkně vypracovanou příručku, kterou naleznete zde: http://www.e-pages.dk/roskildeuniversitet/232/

Webové stránky: http://www.ruc.dk/en

Konkrétní požadavky: http://www.ruc.dk/en/education/exchange-and-guest-students/admission-for-exchange-students/

1) Application Form

2) Learning Agreement

3) Transcript of Study Activities

4) Certificate of an English Test: IELTS (6,5), TOEFL (paper-based 550, computer-based 225, internet based 80, CPE, CAE

Kontaktní osoba: rasami@ruc.dk

 

 

University of Eastern Finland

finskoUniversity of Eastern Finland je se svými patnácti tisíci studenty jednou z největších finských univerzit vůbec. Kampusy jsou lokalizovány ve městech Kuopio, Savonlinna a Joensuu. Studium psychologie probíhá v rámci School od Educational Sciences and Psychology, která je součástí filozofické fakulty, a nachází se v Joensuu. Joensuu je poměrně malé studentské město s cca 74 tisíci obyvatel.

Oficiálním jazykem výuky je finština, kurzy jsou proto plněny především skrze četbu a následnou reflexi literatury, psaní esejí, či prostřednictvím tzv. „learning diary.“ Univerzita doporučuje konzultovat náročnost literatury, téma a délku esejí s instruktorem kurzu. Kontaktní výuka tedy probíhá jen zcela výjimečně.

Aktuální informace ohledně výuky, včetně nabízených kurzů naleznete zde: http://www.uef.fi/en/filtdk/oppiaineluettelo

 Finsko je v porovnání k České republice poměrně finančně náročné podobně jako ostatní skandinávské země. Výše stipendia se pohybuje kolem 480 EUR měsíčně a pokryje především ubytování, jehož cenu studenti uvádějí v rozmezí od 190 do cca 250 EUR. Zároveň je doporučeno shánět ubytování, a to i na koleji, s velkým časovým předstihem. Potraviny jsou zhruba třikrát dražší než u nás, a vyplatí se koupit nebo pronajmout kolo, které využívá většina studentů, jelikož cena hromadné dopravy se pohybuje kolem tří eur za jízdu. Součástí kampusu je dobře vybavená knihovna, proto není nutné kupovat si studijní materiály, určitý počet kopií na studenta je zdarma. Cca 60 EUR stojí studentská karta, která zajišťuje řadu různých slev.

Webové stránky: http://www.uef.fi/en/home

Konkrétní požadavky: http://www.uef.fi/en/studies/admissions

1) Application Form

2) Official Transcript of Academic Records

3) Learning agreement

4) Kopie oficiálního ID

5) Motivační dopis a reference nejsou nutné

Pro případné další informace je možné oslovit univerzitu mailem na adrese international@uef.fi, nebo přímo koordinátorku Milenu Fayt: milena.fayt@uef.fi

 

 

Université Paris 8 – Vincennes St. Denis

st denisUniverzita Vincennes St. Denis se nachází jen několik kilometrů od centra Paříže ve čtvrti Saint-Denis. Univerzita je zaměřená hlavně na humanitní obory a umění. Na webových stránkách školy se v angličtině nedočtete prakticky nic, je nutná alespoň základní úroveň francouzštiny.

Jazyk výuky je francouzština a škola požaduje úroveň francouzštiny minimálně B2. Univerzita nabízí kurzy francouzštiny pro Erasmáky.

Univerzita nabízí zahraničním studentům omezenou kapacitu pokojů. Pokud byste o ubytování od školy měli zájem, obracejte se na kontaktní osobu (viz níže). Počítejte také s tím, že ve Francii je vše dvakrát až třikrát dražší. Další praktické informace k pobytu naleznete zde: https://www.univ-paris8.fr/IMG/pdf_Guide_Pratique_2015-2016.pdf

Webové stránky: https://www.univ-paris8.fr

Konkrétní požadavky: https://www.univ-paris8.fr/Mobilite-europeenne-programme

 • vyplněná a podepsaná přihláška,
 • žádost o ubytování,
 • 2 průkazové fotografie.

Přihlášku je potřeba zaslat v papírové formě, online přihlášky nejsou akceptovány! Termín zaslání přihlášky je 30. června pro zimní semestr a 31. prosince pro letní semestr. Aplikaci, kde si vyplníte a vytisknete přihlášku naleznete zde: http://echanges.univ-paris8.fr/move/moveonline/incoming/welcome.php

Kontaktní osoba je Catherine Rochemont: Catherine.Rochemont@univ-paris8.fr

 

 

Université de Bordeaux

Campus-Bordeaux-Victoire-facade-univErsite-avec-terrasse-de-cafe-au-1er-plan_GrandeMěsto Bordeaux se nachází v jihozápadní Francii a je zapsané jako světové dědictví do seznamu UNESCO. Oblast je známá kvůli kultuře, historii, kvalitnímu vínu. Univerzita Bordeaux vznikla nově 1. 1. 2014 spojením tří univerzit.

Jazyk výuky je francouzština. Univerzita doporučeje výměnným studentům francouzštinu alespoň na úrovni B1. Studentům jsou během pobytu nabízeny kurzy francouzštiny zdarma, a to za účelem orientace v daném oboru studia a podpoření integrace na kampusu.

Semestry jsou ve Francii dva stejně jako u nás, zimní trvá od září do ledna a letní od ledna do června. Vyučované předměty jsou seskupeny do tematických bloků (unite d‘ enseignement) a zahrnují přednášky, workshopy a praktickou část. Nabízené kurzy jsou například: klinická neuropsychologie, psychologie sportu, lidské zdroje a psychologie organizace, interkulturní psychologie, gerontopsychologie atd. Všechny nabízené kurzy naleznete na odkazu: http://www.u-bordeaux.fr/formation/catalogue?champ_disciplinaire=SCIENCES+DE+L%27HOMME&type_diplome=&localisation=&discipline=&modalite_formation=&motcles=

Životní náklady ve Francii jsou dvakrát až třikrát vyšší než v ČR. Měsíční rozpočet je podle stránek univerzity kolem 600 €. Studenti v programu Erasmus mohou žádat o ubytování na koleji prostřednictvím online aplikace. Měsíční ubytování na koleji stojí 140 – 230 €, rozšiřuje se také studentské spolubydlení v soukromých podnájmech. Pokud budete mít nájemní smlouvu na své jméno, můžete požádat o ubytovací stipendium na webu www.caf.fr.

Dopravovat po Bordeaux se můžete městskou hromadnou dopravou nebo prostřednictvím kol, která jsou za určitých podmínek dostupná i zdarma. Univerzita nabízí širokou škálu sportovních a uměleckých aktivit.

Užitečné předpříjezdové informace naleznete v průvodci: http://www.u-bordeaux.com/Welcome-to-Bordeaux/Before-your-arrival

Webové stránky: http://www.u-bordeaux.com/Education/Exchange-Programs/ERASMUS

Požadavky:

 • úroveň francouzštiny minimálně B1
 • vyplněná online přihláška (průkazová fotka, kopie OP/pasu, certifkát dokládající úroveň francouštiny B1, learning agreement)

Termín odevzdání přihlášky je konec května pro zimní semestr a polovina listopadu pro letní semestr. Po zpracování přihlášky obdržíte od univerzity přijímací dopis s veškerými informacemi.

Koordinátor pro obor psychologie je Jacques Pouyaud: jacques.pouyaud@u-bordeaux.fr

 

 

 

Technische Universität Dortmund

dortmundTechnická univerzita v Dortmundu má za sebou již více než 45 let existence. Psychologii zde můžete studovat pouze v německém jazyce, ale zato můžete si vybírat ze široké nabídky předmětů. Studovat můžete např.: sociální psychologii, vývojovou psychologii, klinickou psychologii, psychologii práce a organizace, psychologii osobnosti, krizovou intervenci, pedagogickou psychologii nebo poradenskou psychologii, a to v různých úrovních pokročilosti. Úplnou nabídku kurzů si můžete prohlédnout zde: http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/de/Internationale_Studierende/Austauschstudierende/Kurse/Pedagogy_Psychology_SoSe2014.pdf

Oproti České republice je odlišná délka semestru. Výuka v zimním semestru začíná během října a končí až v polovině února, letní semestr začíná v první polovině dubna a výuka končí až v červenci.

Veškeré informace týkající se podávání přihlášek, studia a života na univerzitě naleznete na adrese: http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/International_Students/Exchange_Students__ERASMUS_/index.html.

Před začátkem semestru můžete absolvovat intenzivní čtyřtýdenní německý jazykový kurz, který je zdarma pro studenty, kteří zaplatí vstupní poplatek do tutorského a kulturního programu (cca 30 euro). Jazykové kurzy jsou nabízeny také v průběhu semestru. Tutorský a kulturní program zahrnuje navíc uvítací a rozlučkový večírek, exkurze po Dortmundu a jednom dalším městě. V nabídce jsou také online kurzy němčiny pod záštitou DAAD, které jsou zdarma. Na univerzitě fungují studentské organizace Erasmus Student Network Dortmund a International Student Society, které nabízejí další pomoc během pobytu.

Ubytování zprostředkovává v případě zájmu mezinárodní kancelář, která za uhrazení depozitu 320 eur zarezervuje pokoj na kolejích. Nájemné se pohybuje od 230 do 370 eur měsíčně. Dortmund je město s více jak 0,5 milionu obyvatel. Dříve bývalo město centrem těžkého průmyslu, ale jeho ráz se od té doby velmi proměnil a v „zelené metropoli“ najdete parky, zemědělské oblasti a průplavy.

Webové stránky: http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/International_Students/Exchange_Students__ERASMUS_/index.html

Konkrétní požadavky pro Erasmáky: http://www.aaa.tu-dortmund.de/cms/en/International_Students/Exchange_Students__ERASMUS_/Application/index.html

pro rok 2015/16 jsou to tyto dokumenty:

 • online přihláška,
 • žádost o ubytování (pokud máte zájem o jeho zprostředkování mezinárodní kanceláří),
 • motivační dopis (1 strana) – co a proč chcete studovat,
 • životopis,
 • jazykový certifikát (jakýkoli doklad o úrovni schopností v němčině),
 • Learning Agreement.

Koordinátorkou Erasmu na univerzitě je Miriam Gothe Erasmus@tu-dortmund.de; miriam.gothe@tu-dortmund.de

Další užitečné informace o životě a studiu v Německu naleznete zde: https://www.daad.de/deutschland/en/

 

 

Universita Marie-Curie Sklodowskiej

umcsUniversita Marie-Curie Sklodowskiej byla založena v roce 1944 a je dnes největší veřejnou univerzitou ve východním Polsku. Kampus univerzity se nachází ve městě Lublaň, které je největším městem regionu a centrem akademického života. Lublaň má malebné historické centrum s uzoučkými uličkami a zdobenými domy.

Jazykem výuky je buď polština, nebo škála kurzů v angličtině. Pro program Erasmus nejsou stanoveny žádné oficiální požadavky na úroveň angličtiny, ale univerzita doporučuje alespoň úroveň B2. Základy polštiny je možné během semestru nastudovat v jazykovém kurzu nabízeném univerzitou.

Zimní semestr začíná na začátku října a končí koncem ledna, zkouškové období trvá jen dva týdny. Letní semestr začíná v polovině února a končí v červnu. Zkouškové období trvá přibližně tři týdny.

Zapsat se můžete například do kurzů: Úvod do psychologie médií, SPU, klinická psychologie dítěte, Úvod do kognitivní psychologie: Paměť, Osobnost a individuální rozdíly, Úvod do analýzy dat s SPSS apod. Úplnou nabídku kurzů v angličtině naleznete zde: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2015/0924/103430-psychology-courses-for-erasmus-students-2015-2016.pdf

Studenti mohou využít ubytování na kolejích v dvoulůžkových pokojích. Cena ubytování na kolejích je přibližně 120 €/os./měsíc. Průměrné životní náklady na měsíc, které zahrnují stravování, dopravu apod. jsou přibližně 400 €. V Lublani působí Erasmus Student Network. Erasmáci zde dostanou polského mentora a můžou se účastnit kulturních a společenských akcí pořádaných ESN.

Podrobnějšího průvodce najdete tady: http://phavi.umcs.pl/at/attachments/2014/0416/122004-umcs-lublin-guide-2012.pdf

Webové stránky: http://www.umcs.pl/en/erasmus,4744.htm

Konkrétní požadavky: www.umcs.pl/en/application-procedure,1534.htm

 • přihláška – vyplněná na počítači, vytištěná a podepsaná koordinátorem programu Erasmus,
 • kopie pasu nebo občanského průkazu,
 • dvě průkazové fotografie,
 • Learning Agreement.

Všechny dokumenty musí být zaslány poštou na následující adresu do konce května (pro ZS) nebo října (pro LS):

Erasmus Mobility Office
Maria Curie-Sklodowska University (UMCS)
DS Femina, ul. Langiewicza 20, p. 11
20-035 Lublin
Poland

Pokud budete do programu přijati, pošle vám univerzita přijímací dopis na adresu uvedenou ve vaší přihlášce.

Kontaktní osoby: Barbara Gawda PhD. bgawda@wp.pl

 

 

 

 

Universita Komenského

komenskéhoUniverzita Komenského v Bratislave je nejstarší a největší slovenská univerzita. Univerzita má třináct fakult a víc než dvacet pedagogických, vědeckých a jiných pracovišť a účelových zařízení.

Jazykem výuky je pro většinu kurzů ve slovenština, ve které univerzita nabízí kurzy.

Zimní semestr začíná v druhé polovině září a končí v půlce prosince. Letní semestr začíná koncem února a trvá do druhé poloviny května. Zkoušková období začínají v lednu a na konci května. Na univerzitě funguje ESN a pro zahraniční studenty je pořádán Welcome Week.

Nabízené kurzy jsou například: Aplikovaná sociální psychologie, Experimentální psychologie, Klinická psychologie, neurofyziologie, Psychologie práce a organizace, Pedagogická psychologie, Poradenská psychologie, Statistika v psychologii, Psychologie osobnosti atd. Výpis všech předmětů naleznete tady: https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-psychologie/studium/bakalarske-studium/informacne-listy/povinne-kurzy/

Ubytovat se je možné na kolejích univerzity.

Webové stránky: www.uniba.sk

Konkrétní požadavky:

 • přihláška,
 • Learning Agreement.

Je nutné zaslat oba dokumenty on-line i běžnou poštou. Adresa filozofické fakulty:

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Slovenská republika

Kontaktní osoby:

Doc. PhDr. Mária Bratská, PhD: maria.bratska@fphil.uniba.sk

Prof. PhDr. Darina Malová, CSc., prodekanka: darina.malova@fphil.uniba.sk

 

 

 

Southampton University

southamptonSouthamptonská univerzita se nachází na jižním pobřeží Velké Británie v hrabství Hampshire. Southampton je živé město se spoustou obchodů a kulturních akcí. Milovníci aktivního života si mohou díky poloze města vyzkoušet rozmanité vodní sporty. Samotná univerzita je zařazována mezi procento nejlepších univerzit světa.

Studenti nemusí dokládat jazykové znalosti žádnými certifikáty. Za dostatečnou znalost angličtiny zodpovídá vysílající škola. Univerzita nabízí kurzy angličtiny v rámci studia, nebo navíc speciálně pro zahraniční studenty zdarma.

Na univerzitě je možné studovat psychologii, vzdělávání nebo získat double-degree z obou těchto oblastí. V nabídce je proto široká škála kurzů. Za každý rok musí studenti splnit 8 modulů, 4 každý semestr. Jako jeden z modulů je možné si zvolit také jazykový kurz na jakékoli úrovni pokročilosti. Příklady povinných předmětů z programu psychologie: Behaviorální neurovědy, Metody výzkumu a analýza dat, Vývojová psychologie, Sociální psychologie, Empirický výzkumm, Jazyk a paměť apod. Z oblasti vzdělávání jsou v nabídce například: Speciální vzdělávací potřeby, Kognitivní psychologie ve vzdělávání apod. Příklady volitelných předmětů (možnost zvolit si oborové i mimooborové předměty): Psychologie atraktivity, Úvod do kriminologie, Attachment a interpersonální vztahy, Učení, Psychologie reklamy apod.

Velká Británie je asi dvakrát dražší než Česká republika, ale při nakupování v nejnižší cenové kategorii v supermarketech se náklady na stravování příliš neliší. Dražší je ve srovnání s ČR stravování v menze a ubytování. Koleje nemusí být nejlevnější varianta bydlení, spíš naopak. Ubytovací kancelář pomůže s ubytováním na kolejích i se sháněním soukromého pronájmu. Předpříjezdové informace naleznete zde: http://www.southampton.ac.uk/assets/imported/transforms/content-block/UsefulDownloads_Download/7CD11E01B95A4DDF9A2E2C33AE7AC1E2/57037-Pre-departure-Leaflet-WEB.pdf

Univerzita nabízí uvítací službu, kdy vás studenti vyzvednou na letišti a pomůžou vám s přesunem do místa ubytování. Pro zahraniční studenty je připraven bohatý kulturní, sociální a poznávací program. Zapojit se můžete také do některého z četných studentských spolků.

Informace o škole v českém jazyce si můžete přečíst zde: http://www.southampton.ac.uk/assets/imported/transforms/content-block/UsefulDownloads_Download/6BF91544E3ED47529890A506543140F2/English_introduction_2010_V2%20Czech.pdf

Webové stránky: http://www.southampton.ac.uk/uni-life/exchanges/apply-for-incoming-exchange.page

Požadavky:

 • výpis známek (přeložený do AJ)
 • přihláška
 • Learning Agreement
 • popř. žádost o ubytování

Po přijetí nominace z vysílající univerzity (tedy z UK) pošle zahraniční univerzita email s přihláškou. Termín odevzdání přihlášky je pro zimní semestr (začátek v září) 15. května a pro letní semestr (začátek v únoru) 15. října.

Koordinátor Erasmu+ pro akademickou sféru: D.Drieghe@soton.ac.uk

Informace o přihláškách a fakultě/katedře: psyc44so@soton.ac.uk

 

 

University of South Wales

University of South Wales (USW) vznikla v roce 2013 sloučením dvou univerzit, University of Glamorgan a University of Wales, Newport. Univerzita má nyní kampusy v Cardiffu, Pontypriddu a Newportu, psychologie se vyučuje v malém studentském městečku Treforest necelých 20 kilometrů severně od Cardiffu. Kurzy jsou v anglickém jazyce. Na kurzy z oblasti psychologie a psychoterapie se můžete podívat zde: http://www.southwales.ac.uk/courses/. Během studia můžete také docházet na kurz angličtiny zaměřený na rozvoj akademických jazykových dovedností. Ideální je pobyt na celý rok, protože jednotlivé moduly jsou celoroční a zvlášť v letním semestru je tedy pro nově příchozí studenty omezená nabídka kurzů. Zimní semestr je od září do prosince, letní od ledna do června.

Příručku pro zahraniční studenty si můžete stáhnout zde: http://international.southwales.ac.uk/media/files/documents/2017-08-14/International_and_EU_student_Guide_2018-19_.pdf. Seznam nejdůležitějších informací před odjezdem naleznete také zde: http://international.southwales.ac.uk/pre-departure/

Ubytovat se můžete buď na kolejích, kde budete mít malý vlastní pokojík s miniaturní koupelnou a společnou kuchyní (sdílí cca 5 studentů), nebo sdílet pronájem domu s dalšími studenty. Koleje obecně stojí víc než podíl na nájmu domu. Pomoc se sháněním ubytování vám poskytne Ubytovací centrum: http://www.southwales.ac.uk/accommodation/. Životní náklady ve Velké Británii jsou vyšší než v České republice. Pro představu se můžete podívat na ceny základních potravin a služeb: http://international.southwales.ac.uk/finances/. Pro studenty ze zahraničí je vždy připraven program v prvním týdnu po příjezdu a také občasné aktivity napříč semestrem.

Požadavky:

 • přihláška přes systém USW
 • Learning Agreement
 • popř. žádost o ubytování

Po přijetí nominace z vysílající univerzity (tedy z UK) pošle zahraniční univerzita email s instrukcemi. Termín odevzdání přihlášky je pro zimní semestr (začátek v září) 31. března a pro letní semestr (začátek v lednu) 31. října.

Koordinátorkou Erasmu na katedře psychologie je Dr. Sue Faulkner: sue.faulkner@southwales.ac.uk