IC CUNI, Buddy program, CIEE

IC CUNI – Charles University International Club

Charles University International Club (IC CUNI) je studentský klub, který organizuje rozmanité společenské, kulturní a sportovní akce nebo výlety pro zahraniční i české studenty. Obecně pomáhá zahraničním studentům zvládnout jejich pobyt v Praze. Jednou z jejich hlavních aktivit je Buddy program.

Buddy program

Cílem Buddy programu je propojovat zahraniční a místní studenty, a to tak, že místní poskytují výměnným studentům pomocnou ruku na počátku jejich pobytu, přičemž je jim odměnou možnost procvičit si cizí jazyk a potkat nové lidi. Buddy program je založen na principu dobrovolnictví.

 

CIEE

Studenti Karlovy univerzity mají možnost účastnit se programu Bridging Perspectives v CIEE, spolu s Američany studujícími na semestr v Praze. Kurzy jsou vyučovány v angličtině, je to tedy také skvělá příležitost k procvičení jazyka.

CIEE-and-the-bridging-perspectives-program

Nabídka kurzů a podrobnější info: viz. PDF (nabídka kurzů a časy se mohou v každém semestru lišit). Předměty vztahující se k psychologii jsou například Psychoanalysis and Society, Psychoanalysis and Art, a další.

Kredity: 6

Hodinová dotace: 45

Podmínky ukončení: v závislosti na vybraném kurzu, obvykle eseje, prezentace, aktivita v hodině a ZK

V případě zájmu o přihlášení do kurzu nebo o další informace kontaktujte Ivetu Veselou: IVesela@ciee.org, kurzy nejsou uvedeny v SISu.