Podávání přihlášky Erasmus+

Podávání přihlášky Erasmus+

Nejdříve se přihlásíte na webovou stránku o stipendiích a Erasmu+ na tomto odkazu: https://is.cuni.cz/webapps/

Zde si ve složce Erasmus vyberete „Podat novou přihlášku“ a zvolíte si destinaci. Můžete nominovat až 3 přihlášky. Na Erasmus můžete vyjet i přes jinou katedru než přes katedru psychologie (ale musí to být však v rámci pedagogické fakulty), v tom případě je třeba se řídit přímo jejich požadavky na výběrové řízení. Možnost podávat přihlášky je do poloviny března.

Výběrové řízení se u nás na katedře koná na začátku dubna. Koordinátorem programu Erasmus+ je Mgr. David Doubek, Ph.D. (david.doubek@gmail.com). Je třeba si připravit motivační dopis v češtině a angličtině na téma proč bych chtěl/a jet studovat na danou univerzitu – můžete vyzdvihnout výhody dané země, univerzity, konkrétních předmětů, spojení s vaším výzkumem, atd.

Výběrový pohovor se koná v angličtině (případně ve francouzštině – výjezdy do Francie, nebo němčině – výjezd do Německa). Pokud si podáte 3 přihlášky, čímž zvyšujete svoji šanci vyjet do zahraničí, připravte si preference, kam chcete nejvíce. Po pohovoru se dozvíte nominace.

Je třeba doplnit studijní plán – podle webových stránek jednotlivých zahraničních univerzit. Vaši nominovanou přihlášku můžete doplňovat stále na stejné adrese: https://is.cuni.cz/webapps/

Studijní plán si poskládejte (pokud zahraniční univerzita nenabízí přímo program pro Erasmáky) co nejpodobnější tomu vašemu, je větší šance, že některé předměty vám budou uznány jako povinné či povinně volitelné, ostatní předměty budou uznány (po podání žádosti po návratu ze zahraničí) jako volitelné. V rámci studijního plánu musíte mít uznané a odsouhlasené 3 povinné předměty u nás na katedře. Uznávání předmětů domlouvejte přímo s vyučujícími u nás na katedře před odjezdem! Ke každému předmětu, který budete chtít uznat, potřebujete podpis vyučujícího daného předmětu. Minimálně je dobré vyučující informovat, že jedete na Erasmus a že nebudete chodit na přednášky a semináře. Do všech předmětů vyučovaných u nás v semestru, kdy budete pryč, se normálně zapište v SISu, pokud se s vyučujícím nedomluvíte jinak.

Studijní plán je možné měnit i po zahájení semestru v zahraničí (zvláštní formulář v aplikaci, kde máte přihlášku). Na naší katedře je třeba získat v zahraničí alespoň 25 kreditů za semestr.

Také se můžete přihlásit na intenzivní jazykový kurz EILC (http://www.cuni.cz/UK-782.html). Těchto kurzů můžete využít, pokud jedete do země, jejíž úřední jazyk patří mezi méně používané – např. dánština, finština, polština, vlámština. Kurz je pro Erasmáky zdarma a dle délky kurzu můžete získat stipendium. Některé univerzity nabízejí zdarma také vlastní jazykové kurzy různé úrovně pro zahraniční studenty.

Každá zahraniční univerzita má své vlastní požadavky, co od přijíždějících studentů potřebuje – zvláštní formuláře, přihlášky, požadavek motivačního dopisu, životopisu, jazykového certifikátu atd. (najdete na stránkách dané univerzity).

Pozor, každá zahraniční univerzita má nějaký deadline, do kdy musíte odeslat přihlášku a všechny potřebné materiály!!! Většinou je možné vše vyřizovat prostřednictvím e-mailu, některé univerzity však trvají na poslání dokumentů poštou.

Na zahraničním oddělení Pedf UK, kde vám budou podepisovat téměř všechny důležité dokumenty pro váš výjezd, budete komunikovat s pí. Stanislavou Vlčkovou (stanislava.vlckova@pedf.cuni.cz). Z naší fakulty potřebujete Protokol o studijním plánu a také Learning Agreement, který je součástí přihlášky do zahraničí (Application Form). Application Form je třeba vytisknout z aplikace, kde je vaše přihláška.

Pokud chcete bydlet v zahraničí na koleji – což často NENÍ ta nejlevnější možná varianta, ale zároveň máte jistotu ubytování – je dobré si podat přihlášku co nejdříve. Koleje mají omezenou kapacitu a žádat až během července může být pozdě.

Potom čekáte na souhlas obou univerzit – té naší, i té zahraniční – což bude pravděpodobně až koncem června nebo začátkem července, neboť zahraniční koordinátoři mají obvykle několik týdnů na zpracování vaší přihlášky. Zahraniční univerzita vám pošle dopis.

Dále je třeba zřídit si cizoměnový účet u KB, kam vám bude posláno stipendium (http://www.cuni.cz/UK-6709.html#28). Stipendium je vypláceno vždy na začátku semestru v celé částce pro dané období. O přidělení účelového stipendia, jehož výše se pro každou zemi liší, rozhoduje děkan a příslušné rozhodnutí jdete vyřídit do Evropské kanceláře RUK.

Způsob výpočtu a orientační výši stipendií naleznete zde: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=524&view_type_code=program&#record_4525