Volitelné předměty

Pedagogická fakulta

Anatomie a morfologie člověka

Kredity: 3

Semestr: zimní

Hodinová dotace: 26 + semináře (jednou za dva týdny)

Podmínky ukončení: ústní zkouška

Dobrá věc pro všechny, kdo chtějí nějaký úvod do biologie. Je to hodně o samostudiu. Vyučující má ale z nějakého důvodu rád psychology a ústní zkouška s ním je hodně příjemná záležitost.

 

Psychologický filmový seminář I. a II.

Kredity: 2

Semestr: zimní (část I), letní (část II)

Hodinová dotace: 13

Podmínky ukončení: skupinová prezentace + docházka

Během prvního semináře se rozdělíte na týmy, z nichž každý si vybere nějaký film. Na ten se doma podívají a pak na některém ze seminářů během semestru rozeberou v prezentaci před ostatními spolužáky.

 

Aktuální témata současné psychologie I. a II.

Kredity: 2

Semestr: zimní (část I)

Hodinová dotace: 13

Podmínky ukončení: docházka

Na každou hodinu přijde přednášet některý z absolventů či doktorandů naší katedry a dělí se o zkušenosti z vlastní praxe. Dobré jako zdroj inspirace.

 

Motivace žáků k učení

Kredity: 3

Semestr: oba

Hodinová dotace: 8

Podmínky ukončení: písemný test

 

Biologie dítěte

Kredity: 2

Semestr: oba

Hodinová dotace: 6 – 10

Podmínky ukončení: písemný test

 

Četba anglické literatury

Kredity: 2

Semestr: oba

Hodinová dotace: 12

Podmínky ukončení: docházka + aktivita v hodině

Kurz spočívá v seznamování se s původními anglickými odbornými texty z oblasti psychologie. Výuka se koná jednou za dva týdny. Na každé setkání je stanoven konkrétní text (článek či kapitola z knihy), který si studující v rámci samostudia přečtou. Na společném semináři pak probíhá diskuse o obsahu textu a zároveň se řeší terminologické a jazykové problémy.

 

 

Husitsko-teologická fakulta

Gestalt psychoterapie

Kredity: 5

Semestr: letní

Hodinová dotace: 39

Podmínky ukončení:

Skupinový sebezkušenostní seminář

 

Základy psychoterapeutického výcviku I. a II.

Kredity: 4

Semestr: zimní (část I), letní (část II)

Hodinová dotace: 52

Podmínky ukončení: docházka a krátká esej

Komentář 1: Zajímavá zkušenost ze skupinové terapie, prvky arteterapie, dokonce autogenního tréninku. Akorát bývá rychle obsazené, tak je třeba hlásit se s předstihem.

Komentář 2: Tohle je celkem ošemetná záležitost. Z minulého ročníku jsem na to slyšel celkem dost chvály, z mého pohledu to ale žádné terno nebylo. Asi hodně záleží na tom, jak se sejde skupina. Každopádně, když nic jiného, aspoň si přitom člověk zkusí, jak přibližně to vypadá na psychoterapeutickém výcviku. Vyučující je arteterapeut, takže se na začátku vždycky stanoví nějaké téma, to se pak ztvární ve formě obrazu a následně se to v komunitním kruhu prezentuje.

 

Fenomenologie a hermeneutika

Kredity: 4

Semestr: letní

Hodinová dotace: 26

Podmínky ukončení:

Osnovou přednášek jsou různé postavy fenomenologie, filosofického proudu, který vznikl ve dvacátém století. Přednášky se však často proměňují spíše v diskuzi. Profesorka Hogenová je moc dobrá přednášející, umí látku vysvětlit a dává velký prostor pro dotazy.

 

 

Filozofická fakulta

Úvod do skupinové psychoterapie

Kredity: 3

Semestr: oba

Hodinová dotace: 26

Podmínky ukončení: kolokvium

Výuka formou zážitku, sebezkušenosti.

 

Anatomie, fyziologie a genetika

Kredity: 3

Semestr: zimní

Hodinová dotace: 26

Podmínky ukončení: test z přednášek

Zajímavé přednášky pro ty, kteří chtějí znát základy anatomie. Náročné, ale zajímavé. Prerekvizita pro neurofyziologii také na FF UK.

 

Psychologie pro každý den

Kredity: 4

Semestr: oba

Hodinová dotace: 39

Podmínky ukončení: seminární práce + docházka

Na přednáškách se střídají psychologové z různých oborů, zejména z řad vyučujících na FF UK. Předmět určený spíše pro studenty jiných oborů, ale i pro psychology je spoustu přednášek zajímavých, a když ne, dá se odejít o přestávce.

 

Filmový seminář (dvě podoby – jihoslovanská a francouzská)

Kredity: 3

Semestr: letní

Hodinová dotace: 26

Podmínky ukončení: esej

Během seminářů se promítají balkánské/francouzské filmy. Francouzská obdoba probíhá ve francouzštině.

 

Základy českého znakového jazyka

Kredity: 3

Semestr: oba

Hodinová dotace: 26

Podmínky ukončení: docházka + kroužkovací test podle videa ve znakovém jazyce

 

Neurofyziologie

Kredity: 3

Semestr: letní

Hodinová dotace: 26

Podmínky ukončení: kroužkovací test

Zkouška je sice poměrně těžká, ale alespoň člověk získá znalosti, které jsou na naší katedře opomíjené. Pro zápis je nutné mít splněný předmět Anatomie, fyziologie a genetika.

 

 

Fakulta humanitních studií

Lidská sexualita

Kredity: 2

Semestr: letní

Hodinová dotace: 26

Podmínky ukončení: test

Přednášky na zajímavá témata i semináře s hosty.

 

Úvod do behaviorální endokrinologie člověka

Kredity:

Semestr: zimní

Hodinová dotace: bloková výuka

Podmínky ukončení: seminární práce + test

 

Ostatní fakulty

Filmový seminář

Fakulta: Fakulta sociálních věd

Kredity: 2

Semestr: oba

Hodinová dotace: cca 26

Podmínky ukončení: filmová recenze

Promítání filmů. Maximální rozsah dva semestry.

 

CJ III – němčina/francouzština/ruština/španělština pro mírně pokročilé

Fakulta: FTVS

Kredity: 3

Semestr: letní

Hodinová dotace: 28

Podmínky ukončení: docházka + průběžné úkoly

 

Tělesná výchova – volitelná – REKO cvičení

Fakulta: Přírodovědecká fakulta

Kredity: 1

Semestr: oba

Hodinová dotace: 13

Podmínky ukončení: docházka

 

Etika válečného konfliktu

Fakulta: Katolicko-teologická fakulta

Kredity: 4

Semestr: letní

Hodinová dotace: 14

Podmínky ukončení: reflexe z přednášek

K předmětu je potřeba si prostudovat publikaci od T. Holuba Boj proti terorismu ve světle nauky o Spravedlivé válce. Na hodině se potom debatuje o tématu.