Pro 1. ročník

 

Q: Trochu se bojím, že bude první den ve škole trapné ticho, protože nebudu znát své spolužáky.

A: Neboj, nebude! Studentská oborová rada pro Vás připravila psychoseznamovák! Informace k němu najdeš tady: http://psychoseznamovak.wz.cz/.

 

Q: Má každá specka svůj seminář?

A: Semináře ze speciální pedagogiky mají pouze studenti oboru speciální pedagogika. Ty s nimi budeš navštěvovat přednášky, ale seminář se tě týkat nebude.

 

Q: A proč si ho mám teda zapisovat v sisu?

A: V sisu si zapíšeš seminář, u kterého je napsáno, že je určen pro psychology. Ten se totiž nevyučuje, jde pouze o byrokracii v sisu.

 

Q: Můžu se spolehnout na předběžný (ukázkový) rozvrh v SISu?

A: Doporučený rozvrh je přibližná ukázka toho, kolik cca budeš mít předmětů a kolik povinně volitelných si dát, aby ti to vycházelo +/- na 30 kreditů na semestr. Může a nemusí se shodovat s reálným rozvrhem.

 

Q: Probíhá na našem oboru výuka cizího jazyka?

A: U nás na katedře cizí jazyky vyučovány nejsou, ani se z nich neskládá žádná zkouška. Implicitní předpoklad ovšem je, že všichni studenti ovládají středně pokročilou angličtinu. Lze si zapsat cizí jazyky z jiných fakult. Je potřeba pozorně si přečíst, jaká úroveň jazyka se tam předpokládá a jaké jsou podmínky splnění.

 

 

Q: Kolik kreditů mám mít zapsáno na jeden semestr?

A: Za každý semestr bys měla mít zapsaných 30 kreditů, minimální hranice pro postup do dalšího ročníku je 40 kreditů za akademický rok, tj. 20 za semestr. Celkem za bakaláře musíš získat 180 kreditů, takže pokud splníš nějkterý semestr méně, budeš to muset v jiném dohnat či prodloužit studium, abys mohla ke státnicím.

 

Q: Kolik předmětů si mám zapsat, aby se to dalo zvládnout?

A: Dobrým měřítkem zvládnutelnosti je počet kreditů. Optimum je 30. Když bys chtěla 1-2 předměty navíc je to ok, víc bych v prvním semestru nedávala. Pokud zjistíš, že je to nuda, klidně si toho ve druhém semestru zapiš víc.

 

Q: Je lepší dělat rozvrh podle toho, co je doporučené pro první ročník?

A: Na našem oboru se v podstatě od doporučených předmětů moc odchýlit nedá, protože jsou různé návaznosti a prerekvizity, které ti budou překážet v tom, aby sis zapsala předměty pro vyšší ročníky. Možná bude nějaká výjimka. Předmět, který nemá prerekvizitu a je určený primárně pro vyšší ročník, si můžeš zkusit zapsat, ale obvykle bývá překážkou naplněná kapacita.

 

Q: Můžu se přihlásit na předměty v sekci ERASMUS. Nebo to jsou předměty jen pro Erasmáky?

A: Předměty z Erasmu nejsou obvykle normálně vyučované, probíhají jen formou konzultací, takže si je nezapisuj.

 

Q: Zápis jsem udělala přesně podle návodu, ale u všech předmětů se mi objevuje zápis: předběžný. Co to znamená?

A: To, že je zápis předběžný, je zcela v pořádku. Bude to tak až do data, kdy končí zapisování předmětů. Pak se zápis překlopí.

 

Q: Je možné si zapsat předmět, který se doporučuje až pro vyšší ročník, ale systém mi ho schvaluje?

A: Takový předmět si můžeš zapsat, pokud ti to SIS dovolí. Většinou jde o relativně samostatné předměty, který není potřeba studovat v návaznostech. Může se ti ale stát, že se ti bude překrývat s některým z povinných předmětů určených pro tvůj ročník.

 

Q: U některých povinných předmětů (např. ze specky) není uveden rozvrh. Nebudou se mi předměty překrývat?

A: Pokud u předmětů není uvedený rozvrh, není to žádná katastrofa. Povinné předměty určené pro 1. ročník se ti krýt nebudou. Může se stát, že časy ještě doplní, než bude spuštěný zápis. Pokud ne, můžeš si předměty klidně zapsat, a když zjistíš, že se ti budou překrývat, můžeš se z nich zase beztrestně odepsat, a to až do data ukončení zápisu (najdeš v harmonogramu na webu fakulty).

 

Q: U některých povinně volitelných či volitelných předmětů na naší katedře není uveden rozvrh. Můžu si předměty zapsat? Nebudou se mi předměty překrývat?

A: U volitelných a povinně volitelných předmětů vypsaných naší katedrou, u kterých není rozvrh, to bývá tak, že nejsou daný semestr otevřené. Pokud tě systém pustí předmět zapsat, klidně to udělej. Když zjistíš, že se ti předmět překrývá s jiným, můžeš se z něj beztrestně odepsat, a to až do data ukončení zápisu (najdeš v harmonogramu na webu fakulty).

 

Q: Nedostala jsem se na žádný povinně volitelný předmět, co s tím?

A: Povinně volitelné předměty se dají během studia v pohodě splnit, takže nemusíš mít strach, že by ti chyběly kredity jen proto, že v prvním semestru žádný mít nebudeš.

 

Q: Našla jsem si na jiné fakultě předmět, na který bych chtěla chodit, ale zápis je pro nás otevřený až 14 dní po začátku semestru. Vyplatí se to? Mám to tak udělat?

A: Zkus napsat vyučující(mu) email s dotazem, zda můžeš přijít už na první hodinu. Někteří bývají vstřícní a dá se s nimi domluvit. Určitě ale nebudou sami vědět dřív, než skončí zápis jejich studentům, zda bude volné místo nebo ne, takže bych napsala dotaz až koncem září/začátkem října. Pokud ti neodpoví a bude nakonec volné místo, tak se normálně zapiš a choď, případně řekni na první hodině, kam dorazíš, osobně vyučující(mu), že jsi z jiné fakulty a zeptej se na podmínky splnění.

 

Q: Zkoušela jsem si zapsat Četbu anglické literatury a u zápisu mám pouze: čeká. Co to znamená?

A: Četba anglické literatury má plnou kapacitu, takže se lze zapsat jen na čekací listinu, což je něco jako pořadník. Pokud bude navýšená kapacita, nebo se někdo vyškrtne, posuneš se na pořadníku.

 

Q: Podle čeho a kolik si mám zvolit volitelných předmětů?

A: Volitelné předměty si můžeš vybírat ze všech fakult Univerzity Karlovy podle toho, co tě zajímá. Tipy na některé předměty najdeš tady na webu. Problém s volitelnými předměty z jiných fakult je většinou plná kapacita, ale třeba budeš mít štěstí a dostaneš se podle svého přání. Do volitelných předmětů se taky počítají kredity za povinně volitelné předměty, které jsou nad povinný limit.

 

Q: Zapsala jsem si volitelný předmět z jiné fakulty, když kliknu na rozvrh, předmět se mi tam sice objeví, ale ne v barvách jako ostatní předměty (v daleko světlejších). Vadí to něčemu, nebo je to dané tím, že je z jiné fakulty? 

A: Je to v pořádku. Zobrazuje se ti to průhledné, protože máš v SISu nastavenou pedagogicku fakultu. Když si to v nastavení změníš na tu fakultu, ze které máš volitelňák, tak budeš mít průhledné zase předměty z Pedf.

 

Q: Pokud si zapíšu na Husitské teologické fakultě Úvod do psychologie, bude se mi to počítat jako volitelný předmět? A kdybych si pak 26. stihla zapsat nějaký předmět z FF, šlo by tento případně zrušit?

A: Musíš si zjistit termíny zápisů fakult, na kterých si chceš vybraný předmět zapsat/vyškrtnout, a tím se řídit. Informace o termínech zápisů najdeš na webu příslušné fakulty v harmonogramu. Pokud by sis teda chtěla vyškrtnout předmět z HTF, musíš to stihnout před tím, než tam skončí zápis. Pokud by se náhodou stalo, že se totálně nesejdou zápis na HTF a FF a nechtěla by sis ten předmět z HTF nechat v zapsaných (jde se na něj prostě jen vykašlat), tak jde zajít na jejich studijní oddělení a odepsat se tam. Je to ale otravná obíhačka.

 

Q: Mám ještě spoustu dalších otázek, ale nevím, na koho se obrátit.

A: Studentská rada je ti k dispozici! Můžeš nám napsat třeba na náš email psychorada.pedf@gmail.com