Pro učitele

 • Výsledky projektu „Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností“ (reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664):
  1. Skýbová, J. (2019). Člověk a příroda – přírodopis. Pracovní listy: Teorie a využití ve výuce přírodopisu. Praha: Univerzita Karlova. ISBN 978-80-7603-096-1. Dostupné z: link
  2. Pavlasová, L., Rokos, L., Čábelová, Z., Mikesková, M., & Zikmundová, Š. (2018). Vyvození Allenova pravidla ve výuce přírodopisu. Biologie – Chemie – Zeměpis, 27(4), 12–18. DOI: 10.14712/25337556.2018.4.2. Dostupné z: link
  3. Rokos, L., Pavlasová, L., Junášek, M., Matějková, R., Pražáková, J., Škantová, B., Švehla, J., & Zikmundová, Š. (2019). Pozorování ptáků na nezamrzlých vodních plochách: exkurze pro 1. a 2. stupeň ZŠ. Biologie – Chemie – Zeměpis, 28(3), 15–32. DOI: 10.14712/25337556.2019.3.2. Dostupné z:  link
  4. ROKOS, L. a L. PAVLASOVÁ. Jak co chutná? Praktická úloha zaměřená na smyslovou soustavu člověka pro 2. stupeň ZŠ. In: RUSEK, M., TÓTHOVÁ, M. a K. VOJÍŘ, eds. Project-based Education and Other Activating Strategies in Science Education XVII. (PBE 2019). Prague: Charles University, Faculty of Education, 2020, s. ISBN 978-80-7603-155-5. Dostupné z: link
  5. ROKOS,  L.,  PAVLASOVÁ,  L.,  SKÝBOVÁ,  J.,  ČERVINKOVÁ,  T.  a  P.  HETFLAJŠ. Badatelské úlohy ze zoologie a geologie v akčním výzkumu studentů učitelství. In:  KUCHARSKÁ,  A., ed.  Společenství praxe jako účinný faktor rozvoje základního a středního vzdělávání – propojení teorie a praxe. Sborník příspěvků ze závěrečné konference projektu. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2019, s. 177–196. ISBN 978-80-7603-103-6. Dostupné z: link