Úvod

Vážené studentky, vážení studenti,

vstupujete na fakultu, která vás připraví pro vaši profesní dráhu, pro povolání, v němž člověk to, co sám zná a umí, věnuje druhým. V tom je práce pedagoga náročná i krásná zároveň a takové bude i vaše studium, studium na fakultě jedné z nejstarších evropských univerzit. Pedagogická fakulta si příslušnosti ke Karlově univerzitě nesmírně váží a přistupuje ke své činnosti se vší vážností. To ji také zavazuje, aby byla fakultou soudobou, aby řešila aktuální problémy výchovy a vzdělání a aby pro praxi připravovala opravdové a perspektivní odborníky. Takto zaměřené studium je jistě náročné a vyžaduje podobně jako každá poctivá práce přípravu a výkon, a to na úrovni teorie i praxe. Má však smysl a dává vám naději na odpovídající uplatnění.

Ke spokojenému, harmonickému životu ovšem člověk potřebuje volný čas a v něm další aktivity. I ty fakulta nabízí – studentské spolky a studentské oborové rady to přesvědčivě dokládají. A leckdy také ukazují, že i ve volném čase se člověk může věnovat činnostem spojeným se svým oborem a že při tom navíc může být užitečný ostatním – žákům, studentům, kolegům, veřejnosti.

Vstup na Pedagogickou fakultu znamená vstup do světa vysokoškolského vzdělávání s odpovídajícími nároky, zároveň však v duchu respektu, partnerství a pomoci. Společným jmenovatelem těchto zásad je zájem o věc a zájem o dosažení cíle.

Přeji tedy vám a celé fakultě, aby cesta, na niž se vydáváte, přinesla vám i vašim učitelům užitek a radost ze společně prožívané a úspěšně završené doby vašeho studia.

prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
děkan fakulty


Ahoj a vítej na fakultě!

Právě čteš již osmé vydání příručky pro prváky, kterou napsali – s podporou studijních proděkanek – studenti pro studenty. 

Většina z nás, aktuálních autorů nové aktualizace, byla před pár lety taky v prváku. Tato příručka nám pomohla příjemně a úspěšně začít a přežít studium na peďáku, stejně jako v tom teď (doufáme) pomůže tobě. Někteří z původních autorů již se studiem skončili nebo s ním pomalu končí. Přesto pevně věříme, že aktivita a zápal studentů budou obohacovat fakultu i nadále. O některých studentských akcích se můžeš dočíst i tady v PedInfu.

autoři

další kapitola →