Slovníček

 • akademický senát (AS) – samosprávný zastupitelský orgán fakulty; AS PedF UK má 24 členů, polovinu z nich tvoří studenti
 • CAS – Centrální autentizační služba; zajišťuje přístup do jiných rozhraní (SIS, knihovní katalog…) pomocí univerzitního loginu a hesla; na stránkách cas.cuni.cz lze toto heslo měnit
 • děkan – akademický funkcionář stojící v čele fakulty; současným děkanem PedF UK je prof. PaedDr. Michal Nedělka, Dr.
 • fakultní kupon – papírový kupon doplňující průkaz studenta; vydává se při zápisu na jeden akademický rok
 • Karolinka – studijní plány; rozpis předmětů, které se plní v rámci konkrétního oboru
 • katedra – pracoviště fakulty zajišťující výuku (zejména určitého oboru) a odbornou a vědeckou činnost
 • korekvizita – předmět, na jehož splnění závisí uznání dalšího předmětu za splněný
 • kredity – standardizované body, které získáváš za plnění předmětů
 • menza – vysokoškolská jídelna
 • Moodle – online výukové prostředí (dl.cuni.cz)
 • paralelka další rozvrhový lístek, ve kterém probíhá předmět (převážně semináře a cvičení)
 • pomvěd – student, který působí v určité části fakulty jako pomocná síla a je odměňován formou stipendia (např. student asistující v laboratořích katedry chemie)
 • prerekvizita – předmět, na jehož splnění závisí zapsání dalšího předmětu
 • průkaz studenta („ISIC“, „karta studenta“) – karta sloužící ke tvé identifikaci (ve spojení s fakultním kuponem), jako elektronická peněženka (placení v menze, tisk…), pro přístup do budov či jejich částí; může (ale nemusí) zahrnovat zpoplatněnou licenci ISIC
 • rektor – akademický funkcionář stojící v čele univerzity; současným rektorem Univerzity Karlovy je prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
 • SOR – studentská oborová rada
 • SIS – Studijní informační systém (is.cuni.cz/studium) – webové rozhraní sloužící k administraci studia (zápis předmětů či zkoušek, studentské hodnocení výuky…); podporu pro něj poskytuje Helpdesk SIS (helpdesksis.pedf.cuni.cz)
 • SIT – Středisko informačních technologií; oddělení fakulty, které se stará o počítače, projektory a další přístrojové vybavení, má na starosti připojení k internetu, stránky fakulty, Office 365…
 • studentský tutor – student Pedagogické fakulty, který pomáhá (nejen) studentům 1. ročníků lépe se zorientovat v prostředí fakulty a vysokoškolském studiu
 • sylabus – soupis učiva (či časový rozvrh vyučovaných témat) v rámci určitého předmětu
 • univerzitní login – číslo osoby (je k nalezení na průkazu studenta pod fotografií) či písmenná zkratka jména; slouží společně s heslem k přihlášení do CAS, SIS apod.
 • způsoby zakončení předmětu
  • zkouška – zpravidla bývá ústní či písemná, pro její plnění někdy musíš mít zápočet
  • klasifikovaný zápočet – zkouška schovaná pod jiný název
  • zápočet – některé předměty zakončuje, u jiných je následovaný zkouškou; obvykle se uděluje za docházku, splnění průběžných testů či přezkoušení

← předchozídalší kapitola →