Imatrikulace

Při imatrikulaci jsou nastupující studenti slavnostně přijímáni do akademické obce a skládají akademický slib. Zavazují se jím plnit studijní povinnosti a respektovat závazky vůči škole, jejímu řádu i rozhodnutí akademických funkcionářů.

Imatrikulace se koná v aule Karolina (Praha 1, Ovocný trh 5), její přesný čas pak závisí na tvém studijním oboru. Je nutné na ni přijít ve společenském oděvu alespoň půl hodiny před zahájením. Imatrikulace je určena pouze přijímaným studentům, není přístupná veřejnosti – rodiče musejí zůstat doma, svoji slávu s příbuznými si užiješ při promoci.

Účast na imatrikulaci je povinná¹. Před imatrikulací předkládáš svůj průkaz studenta. Svou účastí vyjádříš respekt k tradici univerzity a budeš moci zažít příjemné chvíle v historických prostorách Karolina.

¹ Pokud se imatrikulace nemůžeš zúčastnit, je nutné informovat svou studijní referentku.

← předchozídalší kapitola →