Studenti se speciálními potřebami

Kompletní informace nalezneš na cuni.cz/UK-60.htmlpedf.cuni.cz/PEDF-217.html.

Každý člověk má právo na vzdělání a rovný přístup, univerzita i fakulta se tedy snaží podpořit studenty a uchazeče se speciálními potřebami. Takovým studentem či uchazečem se rozumí člověk, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, aj.

Na fakultě je podpora zprostředkována následovně. V knihovně, ve výtahu a 4. patře budovy v Magdalény Rettigové 4 se nachází orientační systém pro osoby s postižením zraku. Podporu pro studenty se speciálními potřebami dále poskytuje knihovna PedF (knihovna.pedf.cuni.cz/handi.htm) a akademické poradny (pages.pedf.cuni.cz/poradny). Činnost těchto oddělení koordinuje zpravidla jedna ze studijních proděkanek, aktuální údaj je k nalezení na webových stránkách.

Aby mohl student čerpat podpůrné služby, je třeba přes studijní oddělení podat žádost o zařazení mezi studenty se speciálními potřebami. To obnáší poskytnutí informovaného souhlasu, dodání dokladu o zdravotním postižení a provedení tzv. funkční diagnostiky, která doporučuje potřebné modifikace při studiu.

← předchozídalší kapitola →