Studenti se speciálními potřebami

Kompletní informace nalezneš na stránkách Centra Carolina a Pedagogické fakulty.

Každý člověk má právo na vzdělání a rovný přístup, univerzita i fakulta se tedy snaží podpořit studenty a uchazeče se speciálními potřebami. Takovým studentem či uchazečem se rozumí člověk, který vzhledem k vrozené nebo získané povaze svého zdravotního stavu vyžaduje modifikaci přijímacího řízení, studijních podmínek, odstranění fyzických překážek, aj.

Na fakultě je podpora zprostředkována následovně. Studenti se speciálními potřebami se mohou obrátit na kontaktní osobu a referentku pro studenty se speciálními potřebami. Podporu dále poskytují studentští tutoři, Knihovna a Akademická poradna Pedagogické fakulty. Studijní záležitosti mohou studenti se speciálními potřebami taktéž řešit s kontaktní osobou na jednotlivých katedrách dle svého studijního oboru.

Aby mohl student po nástupu do studia čerpat podpůrné služby, je třeba předat žádost o zařazení mezi studenty se speciálními potřebami s veškerými dokumenty referentce pro studenty se speciálními potřebami. To obnáší poskytnutí informovaného souhlasu, dodání dokladu o zdravotním postižení a provedení tzv. funkční diagnostiky, která doporučuje potřebné modifikace při studiu. Další užitečné informace týkající se studia jsou sepsány v informační brožuře SpecInfo.

V knihovně, ve výtahu a 4. patře budovy v Magdalény Rettigové 4 se nachází orientační systém pro osoby s postižením zraku.

← předchozídalší kapitola →