Doslov, autoři

Pokud vám rady zpracované v této příručce nepostačí a pokud to bude v našich silách, pokusí se vám osazenstvo vrátnice ochotně poradit.

Myslím si, že vrátnice by měla být vizitkou školy, není proto naším cílem se na studenty mračit, případně je nějak zbytečně poučovat či peskovat. Při vyzvedávání a vracení klíčů od šatních skříněk to chce jen trochu trpělivosti, pokud je u okénka fronta – přednost mají vyučující, kteří si tu vyzvedávají klíče od učeben. Vrátnice se také nepoužívá k předávání vzkazů a materiálů. Na druhou stranu slouží jako ztráty a nálezy, takže se tu leckterý majitel může znovu radostně shledat se svými nalezenými věcmi, když se o ně přihlásí.

Všem studentům přejeme tímto šťastné vykročení do akademického roku a co nejméně potíží (raději žádné) při studiu na naší škole. Na brzkou viděnou!

Marta Boldišová
za vrátné v Magdalény Rettigové

Autor aktualizace pro akademický rok 2023/2024

  • Ladislav Lejbl – V případě podnětů ke změně a zlepšení informací na tomto webu mě prosím kontaktujte na fakultní e-mail ladislav.lejbl@student.pedf.cuni.cz.

Emeritní autoři

  • Tomáš Kebert
  • Daniel Pražák
  • Daniela Čechová
  • Veronika Vohlídková
  • Eliška Andělová – ilustrace
  • Veronika Müllerová
  • Martina Vladyková

← předchozí