Stipendia

Kompletní informace o stipendiích lze najít ve Stipendijním řádu univerzity a ve fakultních Pravidlech pro přiznávání stipendií.

Stipendium je finanční podpora pro studenty. Za vynikající studijní výsledky můžeš získat prospěchové stipendium. Další možnost je získání stipendia na podporu ubytování (více na cuni.cz/UK-4315.html, žádost se podává přes is.cuni.cz/webapps) – toto stipendium však neplatí pro pražské studenty. Někteří studenti mohou taktéž elektronicky zažádat o sociální stipendium. Další formou stipendia je stipendium účelové, které lze získat například na podporu vlastního výzkumu či projektu prostřednictvím studentského vědeckého grantu (i na bakalářském stupni studia), nebo za mimořádné studentské a občanské aktivity. Pokud se rozhodneš studovat na některé z prestižních zahraničních univerzit, může ti s pokrytím nákladů na studium pomoci stipendium prof. Zdeňka Heluse.

← předchozídalší kapitola →