Studijní oddělení

Studijní oddělení (pedf.cuni.cz/PEDF-220.html) nalezneš v prvním patře hlavní budovy proti hlavnímu schodišti. Na základě studovaného oboru je ti přidělena studijní referentka, které podáváš nejrůznější žádosti, řešíš u ní potvrzení o studiu, zápis do dalšího úseku studia, podepsání imatrikulačního slibu aj. Jméno své referentky najdeš v rozhodnutí o přijetí, případně v SIS v modulu Osobní údaje.

K referentce můžeš zavítat osobně (v úředních hodinách či po individuální domluvě) nebo ji kontaktovat e-mailem či telefonicky. Úřední hodiny studijního oddělení nalezneš na webu, zpravidla se mění v závislosti na části roku. Na začátku akademického roku je studijní oddělení vytížené, je tedy třeba počítat s delší čekací dobou. Naopak v průběhu semestru jde vyřizování příjemně rychle.

Potvrzení o studiu

Pokud potřebuješ potvrzení o studiu, je nutné si před návštěvou studijního oddělení vygenerovat příslušný formulář a vytisknout jej. Najdeš ho v SIS, a to v modulu Osobní údajePotvrzení o studiu. Tisknout můžeš i přímo na fakultě (viz kapitolu Tisk, skenování a kopírování). V SIS je také možné vygenerovat potvrzení s elektronickým podpisem, které je potřeba potvrdit na Czech POINTu. Není pak nutná osobní návštěva studijního oddělení. Některým institucím stačí potvrzení o studiu s elektronickým podpisem bez potvrzení na Czech POINTu. 

Zápis do dalšího ročníku

Pro zápis do dalšího (2. a vyššího) ročníku je nutné provést několik úkonů v SIS a donést na studijní oddělení vytištěný evidenční list (helpdesksis.pedf.cuni.cz/mod/wiki/view.php?pageid=42). Odevzdat evidenční list můžeš v určených dnech, ale většinou není problém tuto administrativu vyřídit kdykoli v úředních hodinách studijního oddělení. Výsledky zkoušek minulého semestru mohou vyučující zadávat do SIS i po provedeném zápisu.

← předchozídalší kapitola →