Studentský kulturní život a spolky na fakultě

Studium nemusí zahrnovat jen výuku a zkoušky. Fakulta nabízí mnohé možnosti, jak si vysokoškolský čas zpestřit a kulturně se vyžít.

Akademický rok zahajují Dvorky, při kterých se pořádají nejrůznější hudební i divadelní vystoupení, workshopy a prezentace v prostorách fakulty. V adventním čase si studenti například sami zdobí vánoční stromek. Předvánoční období vrcholí tradičním adventním koncertem v Karolinu, na němž se podílí zejména katedra hudební výchovy.

V jarním čase se koná ples, který byl v posledních letech pořádán spolu s Filozofickou fakultou UK. Před prázdninami studenti pořádají pro celou fakultu Letní piknik, na kterém je možné si kromě oddechnutí od zkoušek také užít různorodé sportovní aktivity. 

Během roku je možné zúčastnit se mnohých zahájení výstav (zejména instalovaných ve 3. patře před katedrou matematiky, v chodbě u knihovny, na zadním schodišti nebo u katedry výtvarné výchovy) či různorodých dalších událostí organizovaných studentskými radami či spolky (např. charitativní bazar, otevřený ateliér, improvizační show).

V posledních několika letech vyrostl na PedF spolkový život. Spolky oživují „po studentsku“ akademický prostor, podílejí se na chodu fakulty (na základě schůzí s vedením a oborovými radami) a nabízejí studentům další možnosti využití volného času a realizování se.

Formální a neformální studentské spolky

 • Studentský spolek Agora sdružuje studenty, kteří nechtějí jen chodit na přednášky, ale chtějí se rozvíjet, překonávat se a získávat další a další zkušenosti. Působí na katedře občanské výchovy a na katedře dějepisu, ale najdete v něm studenty různých oborů. Na fakultě organizuje besedy, workshopy a mnoho dalšího. Je druhým nejstarším spolkem, letos oslavil desáté narozeniny.
 • Pedagogický spolek Emil funguje hlavně pro studenty preprimární a primární pedagogiky a na fakultě pořádá například Den dětí, učitelů a rodičů (DDUR), rodinnou akci s poutavým programem.
 • Spolek Drosophila vznikl před osmi lety na katedře biologie. Organizuje přednášky a řadu výletů a exkurzí. V jejích řadách si najdou své místo milovníci přírody, ale i vědy obecně a také pohybu.
 • Otevřeno od roku 2015 mění vzdělávání pomocí zlepšování přípravy pedagogů zevnitř pedagogických fakult. Toto celorepublikové hnutí studentů, vzdělavatelů a pedagogů má svůj lokální tým také u nás v Praze. Pořádá Noc vzdělávání, workshopy a přednášky zaměřené na pedagogická témata a poslední dva roky se věnuje především tématu bezpečného prostředí na školách. Co je důležitější než to, aby se všechny děti učily naplno, s radostí a rovnými šancemi a odcházely ze školy připravené na výzvy a příležitosti světa 21. století? Pojď i ty proměňovat tuto vizi ve skutečnost. 
 • Dvorky & piknik je nový fakultní spolek, který zajišťuje dvě legendární studentské akce – Dvorky a Piknik. Zároveň uskutečňuje různé další workshopy a akce.
 • Cult je spolek, který vznikl na katedře výtvarné výchovy. Pořádá výstavy, večerní malování nebo i akci Otevřený ateliér, kdy mohou do výtvarného ateliéru na PedF zavítat všichni studenti a zkusit si být výtvarníkem.
 • MicroLab je spolkem působícím při katedře informačních technologií a technické výchovy. Jeho cílem je rozšířit technické znalosti účastníků pravidelných setkání tohoto spolku, dále popularizovat moderní témata jako Internet of Things, 3D tisk, virtuální realita a práce se softwarově definovaným rádiem.
 • Tělocvikáři: Spolek našich tělocvikářů se na plné obrátky rozjel teprve před pár lety, ale už teď je o nich slyšet po celé fakultě. Kromě festivalu Brandýská Panská a tradičních tělocvikářských Radostí tě nechají (a naučí!) tančit na Tančírně pro PedF, spolu s tebou a lidmi z dalších spolků projdou Tour de Pub nebo proběhnou Noční orientační běh Prahou a v neposlední řadě se připrav, že aspoň jednou za semestr se tě někdo v hospodě zeptá: “Dáme fotbálek?”
 • Již od nepaměti působí na fakultě První Pražská Pedagogická Pivní Peruť (5P – „Pětipéčko“), která shromažďuje zejména přátele historie a zlatého moku. Jejich vývěsku nalezneš ve 4. patře.
 • Na Slovíčko
 • Literární klubík Sám o sobě

Spolky taktéž organizují seznamovací pobyty (viz kapitolu Seznamovací kurzy).

Všechny spolky najdeš na spolkovém webu, kde se můžeš i dočíst jak takový spolek založit nebo ho po někom převzít.

Pokud se chceš do některého spolku přidat či se jinak zapojit, stačí kontaktovat některého z jeho členů či se zeptat na události, kterou spolek pořádá.

Zapojit se můžeš i do dalších spolků v rámci celé univerzity.

← předchozídalší kapitola →