Stipendia

Kompletní informace o stipendiích lze najít ve Stipendijním řádu univerzity a ve fakultních Pravidlech pro přiznávání stipendií.

Stipendium označuje finanční podporu, kterou mohou studenti během bakalářského, magisterského i doktorského studia na základě různých kritérií získat. Pro výplatu stipendií je nutné mít v SIS v modulu Osobní údaje uvedené bankovní spojení.

Studenti bakalářského a magisterského studia

Za vynikající studijní výsledky můžeš získat prospěchové stipendium. Stipendium se přiznává automaticky, takže o něj není potřeba žádat.

Další možnost je získání stipendia na podporu ubytování. Žádost o stipendium se podává přes Webové aplikace UK na začátku akademického roku (žádost lze podat kdykoli během roku, ale přijdeš tak o stipendium za uplynulé měsíce). Po přiznání stipendia je žádost platná až do konce akademického roku. Výplata stipendia probíhá čtvrtletně za předchozí 3 měsíce. Toto stipendium neplatí pro pražské studenty.

Někteří studenti mohou taktéž elektronicky zažádat o sociální stipendium. Zažádat lze jak o univerzitní, tak o fakultní.

Další formou stipendia je stipendium účelové, které lze získat například na podporu vlastního výzkumu či projektu prostřednictvím studentského vědeckého grantu (i na bakalářském stupni studia), za reprezentaci fakulty na sportovních soutěžích nebo konferencích, za práci na fakultních pracovištích (katedry, oddělení apod.) nebo za mimořádné studentské a občanské aktivity.

Pokud se rozhodneš studovat na některé z prestižních zahraničních univerzit, může ti s pokrytím nákladů na studium pomoci stipendium prof. Zdeňka Heluse.

Studenti doktorského studia

Studenti tohoto programu mohou obdržet stipendium:

  • za včasné ukončení doktorského studia
  • za výbornou práci v doktorském studiu
  • Karla Janečka

← předchozídalší kapitola →