Hodnocení výuky studenty

Studentské hodnocení napomáhá ke zlepšení výuky a zároveň slouží jako zpětná vazba pro vyučující i vedení kateder a fakulty. K efektivitě ankety je nutná co nejvyšší účast studentů: pokud hodnotí jen malé množství studentů, výsledky ankety se nepovažují za reprezentativní a vůle ke změnám je menší.

Hodnotit můžeš dvakrát za akademický rok – vždy na konci zimního a letního semestru. Tvoje komentáře jsou přísně anonymní a nikdo na fakultě nemá možnost zjistit, že jsi komentář napsal/a ty (pokud se nepodepíšeš). Studentské oborové rady a spolky tradičně připravují před hodnocením motivační kampaně, takže na termín určitě nezapomeneš.

← předchozídalší kapitola →