Elektronický zápis

Před začátkem každého semestru si musíš zapsat předměty, které chceš plnit. Zápis (neboli oficiálně registrace do předmětů) probíhá elektronicky prostřednictvím SIS ode dne určeného harmonogramem. Přesný začátek zápisu je potom u každého ročníku a formě studia stanoven na jinou hodinu v přehledném rozpisu.

Příprava před zápisem

  • Několik dnů (či dříve) před začátkem zápisu se přihlásíš do SIS a zvolíš modul Zápis předmětů a rozvrhu (Obrázek 1). Dále klikneš na záložku Zápis (studijní plán) (Obrázek 2), kde zvolíš správný rok, semestr a doporučený ročník. Pomocí kliknutí na malé ikonky vlevo (se žlutým trojúhelníkem a zeleným plusem) přidáš předměty do seznamu „k zápisu“ (Obrázek 3).
1 2 3
Obrázek 1 Obrázek 2 Obrázek 3
  • Dále je potřeba ověřit, zda je tebou vybrané předměty opravdu možné zapsat. Zvolíš nahoře záložku Povolené předměty (k zápisu) (Obrázek 4) a stiskneš tlačítko Žádost o kontrolu povolení. Po nějaké době můžeš stisknout tlačítko Obnovit výsledek (Obrázek 5). Optimální situace nastane, když je výsledkem kontroly „Nenašly se chyby“. Tímto jsi připraven/a na dobu, kdy nastane samotný zápis.

Tuto přípravu důrazně doporučujeme udělat s dostatečným předstihem. Pokud se o ni pokusíš v čas samotného zápisu, hrozí, že vytížený SIS kontrolu neprovede (jinými slovy SIS spadne) a předměty si nebudeš moci zapsat.

4 5
Obrázek 4 Obrázek 5

Rozvrh

Ještě před zapisováním předmětů si můžeš uspořádat a rozmyslet svůj rozvrh. V záložce Zápis (studijní plán) je u každého předmětu odkaz „[rozvrh]“, který ti ukáže, kdy je daná část předmětu vyučována. Zvlášť kombinovaným studentům se hodí záložka Podrobný, která zobrazí konkrétní výuku po jednotlivých dnech.

S rozvrhem se pojí tzv. oborové půldny, které určují, v jakých dnech (a částech dne – čísla od 0 do 14 označují vyučovací hodiny v rozvrhu) bude realizována výuka konkrétních oborů, aby se u jednotlivých kombinací dvouoborů nepřekrývala. Díky tomuto systému budeš přesně vědět, na kdy si můžeš domluvit směnu v práci nebo aktivity s kamarády.

Můžeš rozklikávat jednotlivé obdélníčky a vždy konkrétní výuku přidat do košíku. Košík zobrazíš pomocí Rozvrh NG → Můj rozvrh → Zobrazit košík. Naházení konkrétních rozvrhových lístků do košíku ti umožní organizovat rozvrh, ale nezajistí zapsání předmětů. To musíš provést zvlášť způsobem popsaným dále.

Vlastní zápis

Těsně před začátkem zápisu se znovu přihlásíš do SIS a opět si otevřeš záložku Zápis (studijní plán). Když nastane čas zápisu, obnovíš stránku. Červené křížky u předmětů povolených k zápisu se změní na vybírací kolečka (Obrázek 6). Konkrétní předmět vždy vybereš, sjedeš na konec stránky a stiskneš tlačítko Zapsat. V případě, že předmět má k přednášce navíc cvičení, je nutné vybrat si konkrétní paralelku a ještě jednou stisknout Zapsat. Paralelka označuje cvičení u daného předmětu. Cvičení může být více a konají se v různé dny a časy, často mají jednotlivé paralelky i jiného vyučujícího. Z vypsaných paralelek si můžeš zapsat tu, která ti nejvíce zapadá do rozvrhu. Cvičení mohou mít i různou periodicitu, tzn. že se například konají každý týden (v obdélníčku předmětu v rozvrhu není nic napsáno, navíc to lze vyčíst i z datumů konání předmětu) nebo třeba jednou za 14 dní (v takovém případě je v obdélníčku předmětu rozvrhu napsáno lichý nebo sudý – na cvičení tak budeš chodit v daný den a čas pouze jednou za dva týdny podle toho, jaký je zrovna výukový týden).

Může se stát, že se při zápisu předmětu ocitneš na čekací listině. Pokud se na předmětu uvolní místo, SIS tě na něj automaticky zapíše. Na čekací listině můžeš zůstat až do konce období zápisu předmětů. Jestliže se na předmětu místo neuvolní, předmět se ti nezapíše. V případě zápisu paralelky je důležité zapsat si i jinou paralelku právě pro případ, že by se na paralelce, kde jsi na čekací listině, místo neuvolnilo.

image10
Obrázek 6

Po úspěšném zapsání všech příslušných předmětů se provádí ještě jedna zásadní kontrola, a to v záložce Kontrola (už zapsaných předmětů) stisknutím tlačítka Žádost o kontrolu. Na tu nezapomeň! Zapsané předměty se ti jinak neuloží. Nakonec se můžeš těšit ze svého nového rozvrhu na Rozvrh NG → Můj rozvrh → Zobrazit nesplněné předměty.

Případný zápis volitelných předmětů z jiných oborů či z jiných fakult se provádí pomocí záložky Zápis (vlastní). Tyto předměty se zapisují v jiný den než předměty povinné. Zápis volitelných předmětů je na Pedagogické fakultě povolen od 1. 2. 2024 od 12:00 (viz Harmonogram akademického roku 2023/2024), zapisování předmětů z jiných fakult UK by mělo probíhat od 12. 2. 2024 od 9:00 (přesný termín najdeš vždy v harmonogramu akademického roku dané fakulty, přičemž samotný čas se může lišit v rámci jednotlivých fakult).

Problémy se SIS (např. týkající se zápisu) je možné řešit přes Helpdesk SIS.

← předchozídalší kapitola →