Koho se zeptat

Chceš se na něco zeptat? Máš nějakou potíž a nevíš si s ní rady? Nabízí se více řešení.

Studijní referentky

Studijní referentky ti pomohou vyřešit zejména organizační záležitosti spojené se studiem (viz kapitolu Studijní oddělení). Rozhodně ale nemají na starost pouze papírování, na referentky se můžeš obracet i s různými studijními problémy. Nejednou se stalo, že student nejdříve hledal pomoc jinde a poté, co se dostal k referentce, bylo již pozdě.

Studentské oborové rady

Na některých katedrách působí studentské oborové rady, které pomáhají studentům a usnadňují jim orientaci ve studiu. Pokud budeš mít jakékoli potíže, podněty či dotazy, je výhodné se obracet právě na příslušnou radu.

Kontakt na radu svého oboru najdeš na stránkách fakulty v sekci Studenti → Základní informace a předpisy → Studentské oborové rady a spolky (pedf.cuni.cz/PEDF-386.html), ale i na stránkách či nástěnkách jednotlivých kateder.

Rada tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů daného oboru a prosazuje jejich projednání a řešení s vedoucím katedry, s danými vyučujícími a studijními proděkankami. Radu je možné kontaktovat osobně (vhodné je využít zástupce rady ze svého ročníku), komunikovat však lze i e-mailem. Některé SOR jsou i na Facebooku.

Zástupci se zpravidla jednou měsíčně (ale minimálně jednou za semestr) scházejí s vedením, předkládají mu své návrhy a společně diskutují. Tyto schůzky jsou přístupné všem studentům.

Studentští tutoři

Úkolem studentských tutorů je hlavně pomoc studentům prvních ročníků. Kontakty na jednotlivé tutory jsou uvedeny na webu fakulty (pedf.cuni.cz/PEDF-229.html), nalezneš tam i náplň jejich aktivit. Můžeš je kontaktovat e-mailem nebo dorazit na jejich konzultační hodiny, které bývají vždy odpoledne. Dále tutoři působí na většině společných facebookových skupin PedF (např. Studenti PedF UK), kde odpovídají na tvoje dotazy a dávají rady online.

Studentští senátoři

Studenti mají své zastoupení také v akademickém senátu fakulty. Zde, jako na jediné pedagogické fakultě v ČR, mají dokonce paritní zastoupení (v senátu je tak 12 studentů a 12 akademiků) a jsou tedy významnou skupinou při jednání senátu. V současné době probíhají volby studentských senátorů v jedné společné kurii, své zástupce můžeš najít na pedf.cuni.cz/PEDF-706.html. Další informace a aktuality jsou pak k dispozici také na Facebooku (facebook.com/ASPedfUk).

Studentští senátoři ti mohou pomoci řešit problémy na fakultě, které nemůže (a nebo nechce) řešit tvoje katedra. Často umějí poradit s otázkami okolo termínů a fakultních předpisů, jelikož o nich mají z povahy věci přehled.

Studijní proděkanky

V případě závažnějších studijních problémů jsou ti k dispozici studijní proděkanky. Do jejich agendy spadají například žádosti o uznání dříve splněných předmětů, možnost komisionálního přezkoušení nebo žádost o individuální studijní plán. Konzultační hodiny studijních proděkanek jsou vypsány v průběhu semestru, ve zkouškových obdobích i na začátku letních prázdnin. Jejich pracovny nalezneš naproti studijnímu oddělení. Časy konzultací najdeš na tamní nástěnce či na webu (pedf.cuni.cz/PEDF-242.html).

← předchozídalší kapitola →