Koho se zeptat

Chceš se na něco zeptat? Máš nějakou potíž a nevíš si s ní rady? Nabízí se více řešení.

Studijní referentky

Studijní referentky ti pomohou vyřešit zejména organizační záležitosti spojené se studiem (viz kapitolu Studijní oddělení). Rozhodně ale nemají na starost pouze papírování, na referentky se můžeš obracet i s různými studijními problémy. Nejednou se stalo, že student nejdříve hledal pomoc jinde a poté, co se dostal k referentce, bylo již pozdě.

Studijní proděkanky

V případě závažnějších studijních problémů jsou ti k dispozici studijní proděkanky. Do jejich agendy spadají například žádosti o uznání dříve splněných předmětů nebo žádost o individuální studijní plán. Konzultační hodiny studijních proděkanek jsou vypsány v průběhu semestru i ve zkouškovém období. Jejich kanceláře nalezneš v 1. patře naproti studijnímu oddělení.

Vyučující

Každý vyučující vypisuje tzv. konzultační hodiny, kdy bývá ve svém kabinetu a lze za ním zajít s dotazem např. k výuce, zkoušce nebo závěrečné práci. Jejich časy jsou vypsány na webových stránkách a nástěnkách příslušné katedry. Pozor – konzultační hodiny jsou jiné v období výuky a jiné ve zkouškovém období, o prázdninách se nevypisují.

Každý vyučující má fakultní e-mail, jehož podoba má jednotnou strukturu, např. jan.novak@pedf.cuni.cz. Kontakty lze hledat přes modul Hledání osob v SIS, aplikaci WhoIS či na stránkách jednotlivých kateder. Vyučující samozřejmě nemusí na tvou zprávu odepsat hned – pokud máš ale pocit, že odpověď nepřichází dlouhou dobu, zkus se připomenout.

K oslovování vyučujících se používá nejvyšší titul. Na akademické půdě se setkáš se všemi tituly – od magistra (Mgr.) či inženýra (Ing.) přes doktora (PhDr., RNDr., PaedDr.) až po docenta (doc.) a profesora¹ (prof.). Jestliže má magistr za jménem titul Ph.D., oslovíme ho „pane doktore“/„paní doktorko“. Pokud oslovujeme člena vedení či administrativy, dává se přednost oslovení funkcí – např. „pane proděkane“, „paní referentko“.

Pokud si ale nebudeš vědět rady, můžeš využít generátor oslovení, který vytvořil jeden z našich studentů (titulator.cz). 

¹ Na vysoké škole je chybou všechny vyučující označovat jako profesory, neboť opravdovými vysokoškolskými profesory jsou jen někteří z nich.

Katederní sekretariát

S otázkami týkající se katederních záležitostí se obracej na sekretářky nebo sekretáře jednotlivých kateder. Mají totiž do dění na katedře nejlepší vhled.

Akademická poradna

Pracovníci a pracovnice Akademické poradny nabízí zdarma všem studentům a zaměstatncům UK poradenské služby v psychologické, speciálně pedagogické, logopedické a asistenské oblasti. Obracet se na ně tak můžeš například se studijními, vztahovými, osobnostními a logopedickými problémy.

Fakultní ombudsmani

Nevhodné chování a sexuální obtěžování nemá na naší fakultě místo. Pokud se ovšem s takovým jednáním setkáš, potřebnou pomoc a podporu ti poskytnou fakultní ombudsmani.

Studentské oborové rady

Na některých katedrách působí studentské oborové rady, které pomáhají studentům a usnadňují jim orientaci ve studiu. Pokud budeš mít jakékoli potíže, podněty či dotazy, je vhodné se obracet právě na příslušnou radu.

Rada tlumočí dotazy, návrhy, podněty a připomínky studentů daného studijního oboru a prosazuje jejich projednání a řešení s vedoucím katedry, s danými vyučujícími a studijními proděkankami. Radu je možné kontaktovat osobně (vhodné je využít zástupce rady ze svého ročníku), komunikovat však lze i e-mailem. Některé SOR mají vlastní Facebook či Instagram nebo jsou i na stránkách a nástěnkách jednotlivých kateder.

Zástupci se dvakrát ročně scházejí s vedením, předkládají mu své návrhy a společně diskutují. Tyto schůzky jsou přístupné všem studentům.

Studentští tutoři

Úkolem studentských tutorů je individuální pomoc především studentům prvních ročníků vypořádat se se záležitostmi týkající se jejich studia na fakultě. Tutoři taktéž působí ve většině společných facebookových skupin PedF (např. Studenti PedF UK – viz kapitolu Informace online), kde odpovídají na dotazy studentů a dávají rady online.

Studentští senátoři

Studenti mají své zastoupení také v Akademickém senátu fakulty. Zde, jako na jediné pedagogické fakultě v ČR, mají dokonce paritní zastoupení (v senátu je tak 12 studentů a 12 akademiků) a jsou tedy významnou a rovnocennou skupinou při jednání senátu. Své zástupce můžeš zvolit prostřednictvím každoročních voleb v jedné společné kurii a obracet se na ně se svými podněty. Informace a aktuality o dění v senátu jsou k dispozici v zápisech ze zasedání senátu.

Studentští senátoři ti mohou pomoci řešit problémy na fakultě, které nemůže (a nebo nechce) řešit tvoje katedra. Často umějí poradit s otázkami okolo termínů a fakultních předpisů, jelikož o nich mají z povahy věci přehled. Kontaktovat je můžeš prostřednictvím jejich Instagramu.

← předchozídalší kapitola →