Přihlašování na termíny zkoušek

Informace o zkouškách v plném znění najdeš v Studijním a zkušebním řádu UK 

Semestr uteče jako voda a na tobě bude zakončit předměty, které sis na jeho začátku zapsal/a.

Ještě před samotným zkouškovým obdobím, někdy i na poslední přednášce/cvičení, máš obvykle možnost plnit zápočty.

Pro plnění předmětů (zkoušek, klasifikovaných zápočtů, případně i dosud nezvládnutých zápočtů) se zapisuješ na termíny, které ve zkouškovém období vypisují vyučující. Termíny zkoušek mohou být vypsané i před samotným zkouškovým obdobím (mezi studenty se jim říká předtermíny).

Vyplatí se si zkouškové období dobře rozvrhnout a například nezačít předměty plnit až v době, kdy se toto období chýlí ke konci. Tak bys mohl/a přijít o možnost opravných termínů. Příklad: Zapíšeš si první pokus zkoušky na poslední vypsaný termín. Zkoušku nesplníš. Vyučující pak už zpravidla nevypíše další termíny a ty tím pádem předmět v daném semestru již nemůžeš splnit.

Na termíny se přihlašuje pomocí SIS v modulu Termíny zkoušek – přihlašování. Vyučující mohou stanovit u zkouškových termínů různou výši kapacity, proto je dobré se na vybraný termín přihlásit dříve, než se kapacita naplní. U jednotlivého termínu se taktéž dozvíš kdy, kde a v kolik hodin proběhne.

Na termín se lze přihlásit i odhlásit zpravidla do půlnoci předcházejícího dne. Pokud bys na termín nedorazil/a, je nutné vyučujícího kontaktovat, omluvit se mu a uvést relevantní důvod své nepřítomnosti, jinak se pokus počítá jako neúspěšný.

Pro přehled je žádoucí v modulu Osobní údaje → Možnosti uživatele zaškrtnout políčko „zasílat upozornění o vypsání nového termínu“. Díky tomu ti žádný nový termín neunikne. Často se totiž stává, že vyučující při vypsání termínu nevyplní pole “Přihlašování od” (například 17. 04. 2023 19:00) a na termín se tak dá přihlásit od okamžiku, kdy je vypsán v SIS. Proto je dobré si termín zapsat co nejdříve po obdržení upozornění do e-mailové schránky.

Jestliže se ti nepodaří dostat se na vybraný termín zkoušky z důvodu naplnění kapacity a ty sis musel/a zapsat termín, který se ti příliš nehodí, nemusíš zoufat. SIS umožňuje funkci tzv. “hlídání”, kterou zaklikneš u daného termínu a v momentě, kdy se u termínu uvolní místo, systém tě automaticky na termín přehlásí. Zpráva o provedené akci ti přijde do e-mailu.

Výsledky svých zkoušek uvidíš v modulu Výsledky zkoušek – prohlížení. O každé nové známce ti dá SIS informaci při zaškrtnutí pole „zasílat upozornění o změně výsledků zkoušek“.

← předchozídalší kapitola →