Studium a stáže v zahraničí

V rámci studia můžeš jako student PedF využít řady nabídek zahraničních dlouhodobých pobytů a stáží, například v rámci programu ERASMUS+. Během studia je možné vyjet studovat do zahraničí i několikrát.

Zahraniční pobyty a obecně spolupráci se zahraničím má na starosti Oddělení pro zahraniční vztahy, jehož pracovníci jsou připraveni poskytnout ti potřebné informace. Pravidelně na podzim se pro zájemce organizuje seminář, na němž lze vyslechnout zkušenosti studentů, kteří se na zahraniční pobyt již vydali.

Studijní pobyt v rámci programu ERASMUS+ trvá zpravidla jeden či dva semestry (může trvat 3–12 měsíců). Některé instituce nabízejí i tzv. praktickou stáž, která může být i kratší (2–12 měsíců).

Pokud máš zájem o ERASMUS+ mobilitu, konzultuj svůj záměr nejprve s koordinátorem na své katedře. Zajímej se o to, s jakými univerzitami má katedra uzavřené smlouvy (to se může během let lišit). Doporučujeme začít se zajímat o zahraniční mobilitu včas (raději s velkým předstihem), abys neprošvihl termín podání přihlášky a zajištění potřebných dokumentů.

Další postup je popsán na webu a v manuálu Oddělení pro zahraniční vztahy.

Množství informací o programu ERASMUS+ lze získat i na webech Dům zahraniční spolupráce a Charles Abroad.

I doma v České republice se můžeš jako dobrovolník zapojit do aktivit se zahraničními studenty prostřednictvím ESN CU. Zažiješ s nimi mnoho zajímavých situací, můžeš najít nové přátele a dozvědět se o tom, jak se studuje na jiných univerzitách. Také můžeš přispět k tomu, aby se zahraničním studentům na naší fakultě líbilo.

← předchozídalší kapitola →