Knihovny, studovny, vydavatelství, elektronické zdroje

Univerzitní informace o knihovnách jsou dostupné na webových stránkách a v Knihovním a výpůjčním řádu Univerzity Karlovy.

Knihovna PedF UK a knihovny ostatních fakult UK

Knihovna PedF UK se nachází v hlavní budově. Od vchodu se vydáš vlevo chodbou k výtahu, poté vpravo a znovu vpravo. Pokud se chceš nadýchat čerstvého vzduchu, můžeš si putování zkrátit přes nekuřácký dvorek. Knihovnu PedF UK najdeš taktéž na Facebooku a Instagramu. Pokud si chceš obohatit domácí knihovničku, vyzkoušej e-shop s vyřazenou, a tedy velmi levnou literaturou.

Registraci do knihovny vyřídíš on-line během pár vteřin. Před samotným vypůjčením si najdeš požadovaný titul ve vyhledávači UKAŽ a signaturu jednotky (např. F46812b) předáš knihovnici, která ti knihu či jiný dokument přinese. V některých knihovnách UK (například v Knihovně Jana Palacha) si však podle signatury musíš knihu sám najít a poté ji přinést k výpůjčnímu pultu, kde proběhne samotná výpůjčka.  

Přes zmíněný vyhledávač můžeš  prostřednictvím osobního konta své výpůjčky spravovat, například je prodlužovat, nebo si rezervovat (tzv. “požadavek”) momentálně vypůjčené tituly. 

Před Knihovnou stojí rezervační box, do kterého si knihy můžeš předem objednat. Pak už stačí jen přijít a pomocí zaslaného SMS kódu si připravené knihy vyzvednout. Výpůjčky je možné vracet jak přímo v půjčovně, tak do biblioboxu, který se nachází u vrátnice hlavní budovy.

Registrací do Knihovny PedF UK se automaticky registruješ do všech knihoven UK. To znamená, že vybranou knihu je možné vypůjčit v jakékoli univerzitní knihovně, ve které je ovšem kniha k dispozici. Knihu je pak nutné vrátit do té knihovny, ze které byla vypůjčena, jinak ti hrozí pokuta (viz níže). 

Při hledání a rezervování titulů narazíš v UKAŽ u konkrétních jednotek na termíny jako “běžná”, “krátkodobá”, “prezenční” apod. Tyto termíny označují způsob a dobu vypůjčení. Při překročení výpůjční doby se ti započítává pokuta za každý den do momentu, kdy ji do knihovny vrátíš. Výše pokuty se eviduje v tvém osobním kontě v UKAŽ a musíš ji neprodleně uhradit v té knihovně, ve které dluh vznikl. Přehled vysvětlení termínů a výši pokuty za jednotlivé typy knih nalezneš v Jednotné matici výpůjček (Příloha č. 2) Knihovního a výpůjčního řádu Univerzity Karlovy.

Jakožto student Univerzity Karlovy máš také možnost využívat služby BOOKPORT a mít tak přístup k on-line knihovně s odbornými publikacemi, populárně naučnou literaturou, ale i beletrií zdarma. Do knihovny se přihlásíš přes EduID.cz s přihlašovacími údaji CAS. Stejně tak můžeš zdarma procházet elektronicky veškeré učebnice vydané v nakladatelství FRAUS, monitoring médií ANOPRESS a spoustu dalších zdrojů.

Studovny na fakultě

Studovnu (patřící pod knihovnu fakulty) nalezneš v přízemí hlavní budovy kousek před půjčovnou. Studovna prošla v roce 2019 celkovou rekonstrukcí. Je zde možné prezenčně zapůjčit literaturu, využívat počítače, tisknout, skenovat či navštívit týmovou studovnu (nutná rezervace), kde můžeš s kolegy studenty plánovat společné referáty a další studijní věci.

Počítačová studovna se nachází v místnosti R135 (viz kapitolu Jak se připojit k internetu).

Pokud se specializuješ na angličtinu, němčinu nebo ruštinu, neváhej využít naši jazykovou studovnu v  Celetné 13. V nově zrekonstruovaném podkrovním prostoru budeš mít při ruce potřebné knihy, nejnovější učebnice i časopisy. Studovat zde samozřejmě můžeš, i když zmíněné jazyky nejsou tvou (studijní) prioritou. Pokud hledáš klid ke studiu vcentru města, je studovna v Celetné jasná volba.  

Kromě zmíněných větších studoven mají mnohé katedry svou specializovanou studovnu pro prezenční výpůjčky, kde lze nalézt literaturu zaměřenou na konkrétní obor.

Ke studiu (například k tvoření myšlenkových map) lze nově také využít i tabule na psaní ve 4. patře vlevo od výtahu.

Vydavatelství

Vlevo od vrátnice v hlavní budově se nachází prodejna Vydavatelství PedF UK, kde najdeš zejména skripta, jejichž autory jsou vyučující z PedF. Nakoupit tam můžeš ale i stylový merch naší fakulty (viz kapitolu Merch).

Elektronické zdroje

Při psaní závěrečných (a dalších) prací budeš bezpodmínečně citovat různé zdroje. Ne vždy bude stačit navštívit knihovnu, pro získání některých informací využiješ spíše vyhledávací nástroj UKAŽ či Portál elektronických zdrojů. Ty umožňují přístup k množství informačních databází, licenci k používání některých z nich předplácí fakulta či univerzita.

K některým zdrojům je možné přistupovat vzdáleně (z místa mimo univerzitní síť) pomocí přihlášení přes CAS. Jiné zdroje jsou pak přístupné pouze ze sítě (určité) fakulty. Informace je možné vyhledat pomocí různých kritérií (dle názvu, autora, podle toho, zda je k dispozici plný text…), vyhledané položky jdou obvykle snadno zařadit do citačních manažerů (jako je např. Citace PRO, Zotero…).

← předchozídalší kapitola →