Délka studia a poplatky

Může se stát, že ti během studia bude vyměřen poplatek za delší studium. Musíš jej uhradit, pokud překročíš standardní dobu studia studovaného studijního programu o více než rok. V bakalářském studiu tato doba činí 3 + 1 rok, v navazujícím magisterském 2 + 1 rok a v magisterském neděleném pak 5 + 1 rok. Do odstudované doby se započítávají i předchozí neúspěšná studia v bakalářských a magisterských studijních programech. Poplatek za delší studium se hradí za každých započatých šest měsíců studia. Celková odstudovaná doba studia se počítá od začátku akademického roku. Do této doby se nezahrnuje doba, kdy jsi měl/a přerušené studium, a uznaná doba rodičovství. Všechny tyto informace jsou uvedeny v SIS.

I když vysoká škola není rychlokurz, nejde ji studovat navždycky. Existuje maximální doba studia, která se počítá od zahájení akademického roku. Maximální doba bakalářského studia je 6 let, navazujícího magisterského studia 5 let, neděleného magisterského studia 10 let a u doktorského studia 8 let. Tuto dobu lze prodloužit pouze uznanou dobou rodičovství nebo při přerušení ze závažných zdravotních důvodů.

← předchozí • další kapitola →