Harmonogram klíčových aktivit

Rok realizace projektu 2018
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
KA01 – Řízení projektu X X X X X X X X X X X X
KA02 – Zvyšování kvality praktické přípravy studentů-budoucích učitelů X X X X X X X X X X X X
KA03 – Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů X X X X X X X X X X X X
KA04 – Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky X X X X X X X X X X X X
KA05 – Realizace akčního výzkumu na školách a výzkumů studentů a absolventů PedF UK X X X X X X X X X X X X
Rok realizace projektu 2019
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
KA01 – Řízení projektu X X X X X X X X X X X X
KA02 – Zvyšování kvality praktické přípravy studentů-budoucích učitelů X X X X X X X X X X X X
KA03 – Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů X X X X X X X X X X X X
KA04 – Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky X X X X X X X X X X X X
KA05 – Realizace akčního výzkumu na školách a výzkumů studentů a absolventů PedF UK X X X X X X X X X X X X
Rok realizace projektu 2020
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
KA01 – Řízení projektu X X X X X X
KA02 – Zvyšování kvality praktické přípravy studentů-budoucích učitelů X X X X X X
KA03 – Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů X X X X X X
KA04 – Rozvoj kompetencí studentů-budoucích učitelů propojováním teoretické a praktické výuky X X X X X X
KA05 – Realizace akčního výzkumu na školách a výzkumů studentů a absolventů PedF UK X X X X X X

Měsíc/měsíce, v němž/nichž bude daná klíčová aktivita realizována, jsou označeny křížkem. Povinnou aktivitu Řízení projektu není nutné do harmonogramu uvádět, zde se předpokládá, že bude probíhat po celou dobu realizace projektu.