KA03 – Zvyšování kvality práce vysokoškolských učitelů

 Tvůrci výukových materiálů v AJ Katedra
Francová Veronika KPSy
Gajdošíková Pavla KVV
Horská Petra KPPPg
Chroustová Kateřina KCHDCH
Kales Josef KDDD
Krátká Jana KPPPg
Kursch Martin KAMV
Lukavská Kateřina KPsy
Němec Zbyněk KSpg
Němečková Linda KBES
Novotná Kateřina ÚVRV
Páchová Anna KPsy
Pěnička Jaroslav KPPPg
Selcuk Hasan KPg
Scheithauerová Lenka KPg
Sládková Kateřina KDDD
Svatošová Zuzana KVV
Svobodová Zuzana KAMV
Šťastný Vít ÚVRV
Topolovská Tereza KAJL
Zamboj Michal KMDM
Zicha Zbyněk KOVF

 

Mentoři Katedra Mentorovaný
Andreska Jan Katedra biologie a environmentálních studií dr. Jana Skýbová
Bílek Martin Katedra chemie a didaktiky chemie dr. Martin Rusek
Červinková Poesová Kristýna Katedra anglického jazyka a literatury dr. Barbora Pěničková
Duschinská Karolina Katedra pedagogiky Mgr. Alena Thorovská
Ehler Edvard Katedra biologie a environmentálních studií dr. Dagmar Říhová
Fulková Marie Katedra výtvarné výchovy MgA. Jan Pfeiffer
Charvátová Kateřina Katedra dějin a didaktiky dějepisu Mgr. Josef Kales
Jančařík Antonín Katedra matematiky a didaktiky matematiky Mgr. Radka Havlíčková
Kitzbergerová Leonora Katedra výtvarné výchovy MgA. Pavla Gajdošíková
Kodejška Miloš Katedra hudební výchovy Dr. Milena Kmentová
Krčmářová Tereza Katedra preprimární a primární pedagogiky Mgr. Jaroslav Pěnička
Loudová Stralczynská Barbora Katedra preprimární a primární pedagogiky Mgr. Eva Rybárová
Listíková Renáta Katedra francouzského jazyka a literatury Mgr. Jiří Jančík
Pavlasová Lenka Katedra biologie a environmentálních studií Dr. Lucie Hlaváčová
Rybák David Katedra občanské výchovy a filosofie dr. Andrea Fleischerová
Šiška Jan Katedra speciální pedagogiky dr. Tereza Hradilová
Štípek Jiří Katedra informačních technologií a technické výchovy dr. Petra Vaňková
Voňková Hana Katedra pedagogiky Mgr. Ondřej Papajoanu
Veteška Jaroslav Katedra andragogiky a managementu vzdělávání dr. Martin Kursch
Walterová Eliška Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání dr. Vít Šťastný

 

Metodici formativního hodnocení  Katedra
Gajdošíková Pavla Katedra výtvarné výchovy
Konečný Jakub Katedra rusistiky a lingvodidaktiky
Kučerová Olga Katedra psychologie
Marádová Eva Katedra speciální pedagogiky
Novák Jaroslav Katedra informačních technologií a technické výchovy
Novotná Kateřina Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Paulovčáková Lucie Katedra andragogiky a managementu vzdělávání
Pavlasová Lenka Katedra biologie a environmentálních studií
Rusek Martin Katedra chemie a didaktiky chemie
Trojan Václav Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství
Vallin Petra Katedra preprimární a primární pedagogiky
Vojíř Karel Katedra chemie a didaktiky chemie