O projektu

Projekt vytvoří podmínky pro kvalitnější přípravu budoucích učitelů na PedF UK, je zaměřen na zkvalitnění již existujících aktivit i na zavedení vybraných koncepčních proměn a inovací. Konkrétně se bude věnovat praktické přípravě budoucích učitelů (tj. pedagogickým a oborovým praxím), propojování teoretické a praktické výuky budoucích učitelů (např. rozvoj osobnostně-sociálních kompetencí), realizaci výzkumných aktivit v pregraduálním vzdělávání (např. akční výzkum, výzkum zaměřený na absolventy) a zvyšování kvality práce VŠ učitelů.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_038/0006965.

Fyzická realizace projektu

  • Zahájení: 1. 1. 2018
  • Ukončení: 31.12.2020
  • Předpokládaná doba trvání (v měsících): 36,00

 

Konference Podpora pregraduálního vzdělávání na PedF UK – představení výstupů projektu

online 24. a 25. listopadu 2020

Program a přihlašování na konferenci ZDE

Konference se koná pod záštitou prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., prorektorky Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.

Uvítá akademické pracovníky, kteří se podílejí na pedagogicko-psychologické přípravě, oborové didaktiky, učitele fakultních škol, studenty i další zájemce o inovace v pregraduálním vzdělávání učitelů.