KA05 – Realizace akčního výzkumu na školách a výzkumů studentů a absolventů PedF UK