Harmonogram podaktivit projektu

2018 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
I – přípravné práce v KA, rozpracování, naplánování KA X X X                  
I/1a – pořízení videozáznamů     X X X X X X X X X X
I/1a – metodici pedagogicko-psychologickí reflexe – rešerše, revize, analýza atd.     X X X X X X        
I/1a – vzdělávání v oblasti řízené reflexe výuky, vedou metodici pedagogicko-psychologické reflexe,podpořené osoby učitelé FŠ                 X X X X
I/1b – metodici volitelné praxe – databáze vhodných škol a zařízení, příprava sylabů a metodických materiálů pro studenty     X X X X X X X X X X
I/2a – metodici mentoringu – rešerše, příprava vzdělávacího programu pro učitele VŠ i FŠ     X X X X X X        
I/2a – vzdělávací program v mentoringu, vedou metodici mentoringu, podpořené osoby učitelé VŠ a FŠ                 X X X X
II/2b – příprava vzdělávacího programu pro mentory     X X                
II/2b – vzdělávání budoucích mentorů (zkušený VŠ učitel jako podpořená osoba)         X X X X        
II/2b – mentorská podpora začínajícím VŠ učitelům (mentor jako člen RT)                 X X X X
II/2c – podpora začínajích VŠ učitelů pro výuku AJ (lektor a konzultant výukových materiálů v AJ jako člen RT)                   X X X
II/3a – příprava workshopů, oslovení vedoucích kateder, výběr podpořených osob X X X X X X X X        
II/3a – workshopy (VŠ učitel jako podpořená osoba)                 X X X X
III – přípravné práce v KA (navazování spolupráce s učiteli, katedrami atd.) X X X X                
III/1b – příprava výukových materiálů pro kurzy pro práci v heterogenní třídě a efektivní spolupráci s rodiči   X X X X X X X X      
III/1b – kurzy pro studenty-budoucí učitele 1. běh                   X X X
III/1b,2b – tvorba a zpracování videozáznamů (pozice tvůrce a editor videozáznamů)       X X X X X X X X X
III/2b – přípravná fáze před videokluby   X X X X X X X X      
III/2b – videokluby pro studenty-budoucí učitele                   X X X
III/3a – příprava výukových materiálů pro kurzy v teoretických předmětech v rámci pedagogicko-psychologické přípravy     X X X X X X X      
III/3a – kurzy pro studenty-budoucí učitele 1. běh                   X X X
IV/3a – příprava výzvy pro tvorbu tandemů a oslovení všech kateder PedF UK X X X X X X            
IV/3a – tandemová spolupráce, realizace 4 setkání metodiků akčního výzkumu           X X X X X X X
IV/3b – příprava nástrojů pro dotazníková šetření     X X X X X X X X X X
                         
                         
2019 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
I/1a – vzdělávání v oblasti řízené reflexe výuky, vedou metodici pedagogicko-psychologické reflexe,podpořené osoby učitelé FŠ X                      
I/1a – výuka studentů, vedou vedoucí pedagogické reflexe a metodici ped-psych. reflexe   X X X X X     X X X X
I/1b – metodici volitelné praxe – databáze vhodných škol a zařízení, příprava sylabů a metodických materiálů pro studenty X                      
I/1b -výuka studentů, vedou vedoucí volitelné praxe a metodici volitelné praxe   X X X X X     X X X X
I/2a – vzdělávací program v mentoringu, vedou metodici mentoringu, podpořené osoby učitelé VŠ a FŠ X                      
I/2a – výuka studentů v metnoringu, vedou mentoři z VŠ a FŠ   X X X X X     X X X X
II/2b – mentorská podpora začínajícím VŠ učitelům (mentor jako člen RT) X X X X X X       X X X
II/2c – podpora začínajích VŠ učitelů pro výuku AJ (lektor a konzultant výukových materiálů v AJ jako člen RT) X X X X X              
II/2c – tvorba výukových materiálů (členové RT -lektor a konzultant výukových materiálů v AJ,  tvůrce učebních materiálů v AJ)           X X X X X X X
II/3a – workshopy (VŠ učitel jako podpořená osoba) X X X X X X            
II/3a – metodici formativního hodnocení jako členové RT             X X X X X X
III/1b – kurzy pro studenty-budoucí učitele 1. běh X X                    
III/1b – kurzy pro studenty-budoucí učitele 2. běh   X X X X X            
III/1b – kurzy pro studenty-budoucí učitele 3. běh                   X X X
III/2b – videokluby pro studenty-budoucí učitele X X X X X X       X X X
III/3a – kurzy pro studenty-budoucí učitele 1. běh X X                    
III/3a – kurzy pro studenty-budoucí učitele 2. běh   X X X X X            
III/3a – kurzy pro studenty-budoucí učitele 3. běh                   X X X
IV/3a – tandemová spolupráce, realizace 4 setkání metodiků akčního výzkumu X X X X X X X X X X X X
IV/3a – zpracování výstupních prezentací a popisů projektů akčního výzkumu, realizace závěrečného semináře             X X X X X X
IV/3b – příprava nástrojů pro dotazníková šetření X                      
iv/3b – realizace sběru dat šetření   X X X X X X X X X X X
                         
                         
2020 leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec
I/1a – výuka studentů, vedou vedoucí pedagogické reflexe a metodici ped-psych. reflexe X X X X X X            
I/1b -výuka studentů, vedou vedoucí volitelné praxe a metodici volitelné praxe X X X X X X            
I/2a – výuka studentů v metnoringu, vedou mentoři z VŠ a FŠ X X X X X X            
I – vyhodnocení projektu, příprava materiálů pro zveřejnění výsledků, archivace a sdilení           X            
II/2b – mentorská podpora začínajícím VŠ učitelům (mentor jako člen RT) X X X                  
II/2c – tvorba výukových materiálů (členové RT -lektor a konzultant  tvůrce učebních materiálů v AJ) X X X X X              
II/3a – metodici formativního hodnocení jako členové RT X X X X X X            
III/1b – kurzy pro studenty-budoucí učitele 3. běh X X                    
III/1b – kurzy pro studenty-budoucí učitele 4. běh   X X X X X            
III/2b – videokluby pro studenty-budoucí učitele X X X X X X            
III/3a – kurzy pro studenty-budoucí učitele 3. běh X X                    
III/3a – kurzy pro studenty budoucí učitele 4. běh   X X X X X            
IV/3a – tandemová spolupráce, realizace 4 setkání metodiků akčního výzkumu X                      
IV/3a – zpracování výstupních prezentací a popisů projektů akčního výzkumu, realizace závěrečného semináře X                      
IV/3a – příprava výstupní publikace, zajištění sdílení výstupů se studenty PedF UK X X X X X X            
IV/3b – analýzy, interpretace a prezentace získaných dat X X X X X X            
                         
                         
Pozn. Management všech klíčových aktivit je do projektu zapojen po celou dobu trvání projektu. Do harmonogramu nejsou zaznamenány všechny činnosti, které po dobu realizace projektu budou vykonávat.