Online konference 24. a 25.11.2020

Představení výstupů projektu.

Konference se koná pod záštitou prof. PaedDr. Radky Wildové, CSc., prorektorky Univerzity Karlovy pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti.

Uvítá akademické pracovníky, kteří se podílejí na pedagogicko-psychologické přípravě, oborové didaktiky, učitele fakultních škol, studenty i další zájemce o inovace v pregraduálním vzdělávání učitelů.

Program a přihlašování na konferenci ZDE