+ Přerušení studia

Studium lze přerušit na základě písemné žádosti v průběhu bakalářského studia nejdříve po ukončeném prvním úseku, tj. po prvním ročníku studia. V průběhu prvního ročníku bakalářského studia můžeš požádat o přerušení studia jen z velmi závažných a řádně doložených důvodů (těhotenství, porod, mateřství, rodičovství… – blíže ve Studijním a zkušebním řádu).  O přerušení studia můžeš požádat opakovaně. Po ukončení přerušení studia se musíš opětovně zapsat do studia. Pokud přerušíš studium, přestáváš být studentem – ztrácíš status studenta, nemůžeš se zapisovat k SZ, nemůžeš skládat zkoušky a stát za tebe neplatí zdravotní pojištění.

← předchozídalší kapitola →