Recenze: Bez bahna lotos nevykvete Thich Nhat Hanha

Recenze knihy Bez bahna lotos nevykvete, kterou letos v překladu vydalo nakladatelství Grada Alferia.

Bez bahna lotos nevykvete

 

Známý vietnamský buddhistický mnich a zenový mistr Thich Nhat Hanh přichází s další knihou zacílenou na vnitřní růst „Bez bahna lotos nevykvete“, která v českém překladu vyšla v roce 2019 pod nakladatelstvím Alferia. Útlá publikace nabízí nejen teoretický rámec podstaty štěstí v kontrastu s nevyhnutelným a paradoxně životně nezbytným utrpením, zároveň nás však i vyzívá k aplikaci těchto poznatků do vlastní meditační praxe. V úvodní části autor čtenáře seznamuje s příznačným symbolickým motivem lotosu, jenž ke svému zdravému vzkvétání potřebuje nevzhledné bahno, které mu dodává potřebné růstové živiny. Tímto principem se řídí samotný život – bahno představuje utrpení a lotos štěstí, bez utrpení nemůžeme pociťovat štěstí a naopak (o povaze bipolarit již hovořil antický filosof Hérakleitos z Efesu). Trápení je třeba rozpoznat, přijmout a skrze plné uvědomování nahlédnout do jeho pravé podstaty a příčin. Nemusíme však čekat, až vše nepříznivé ustane, jelikož štěstí nám je dostupné právě teď a tady, okamžik za okamžikem, jen si dovolit otevřít oči a s plným vědomím krásu života uzřít. Jakou cestou však dosáhnout takového hlubokého vnitřního probuzení? Mistr nabízí několik jednoduchých cvičení, které se dají zařadit do života každého z nás. Jedná se zejména o všímavost k vlastnímu tělu, dechu a mysli skrze meditaci v chůzi, či vsedě, verše a mantry probouzející štěstí, dechová cvičení a hlubokou relaxaci.

Na první pohled zaujme půvabná, minimalistická, přírodní obálka vyobrazující rozkvetlý lotosový květ. Moudré myšlenky doprovází příběhy z dochovaných buddhistických textů, zejména ze života samotného Buddhy, které svým prostým a zároveň hlubokým vyzněním dopomáhají k hlubšímu pochopení obsahu dané kapitoly. Myšlenka lotosu vyrůstajícího z bahna nás v různých podobách doprovází celou knihou, text si neklade za cíl mysl čtenáře zahltit, což považuji v dnešní informacemi přesycené době za přínosné.

Závěrem bych ráda citovala úryvek z knihy, jenž vystihuje podstatu přeměny utrpení: „Podobně jako se dobře udržovaný kompost mění v květinový záhon, tak pokud i my budeme pečovat a pokud hlouběji nahlédneme do našeho smutku, smutek se transformuje v porozumění a soucítění.“

  • Mgr. Kateřina Rubešová, absolventka