Recenze: Kniha obrazů – Poklady z archivu Institutu C. G. Junga v Curychu

Recenze Knihy obrazů, kterou v roce 2018 v překladu vydalo nakladatelství Portál.

Kniha obrazů

 

Unikátní kniha zveřejňující část archivu sbírky obrazů analyzandů C. G. Junga vychází v českém překladu v roce 2018 pod nakladatelstvím Portál. Kniha obrazů vyšla k příležitosti 70. výročí založení Institutu C. G. Junga v Curychu. Rozsáhlá publikace (258 stran) sestává z téměř 200 maleb pacientů, kteří tak symbolicky zpracovávají minulá traumata a nechávají tím obraznou imaginaci, aby posunula nevědomé významy blíže k vědomé realitě. Zároveň díky hlubinné psychologické interpretaci a diskuzi má terapeut možnost odhalit individuální a kolektivní (archetypickou) symboliku výtvarného díla, jenž vyvstává na pozadí duševních pochodů jedince.

Kapitoly jsou tematicky rozčleněny na oblasti, ve kterých se snoubí odkaz tehdejší dynamické a změnami prostoupené epochy (1. polovina 20. století) s vnitřním prožíváním lidí, kteří skrze aktivní imaginaci dokázali navázat komunikaci s nevědomými procesy. S výtvarnými díly se zprvu setkáváme textově, autoři popisují leitmotiv celé kapitoly (např. Cesta za vnitřními obrazy, O symbolice mandal, Sexualita a tělo, Zmatek a zkáza, Lidství a nelidskost apod.), poté je téměř každému obrazu věnovaná samostatná stránka pro kvalitnější analýzu jednotlivých symbolických vyjádření. Malby se zde zřídka vyskytují izolovaně, nýbrž v sérii zpracované vždy jedním člověkem, o jehož životním příběhu se můžeme dozvědět více zásluhou dochovaných poznámek samotných pacientů a zároveň zevrubné rešerše autorů knihy (sám C. G. Jung žádné systematické poznámky o svých pacientech nezanechal).

Kniha vychází v pevné vazbě výrazné červené barvy s mandalou na titulní straně. Červená barva se zdá být použita záměrně – odkazuje nás k již dříve vydané Červené knize, která se stala klíčem pro rozuzlení Jungových myšlenek. Vzhledem k tomu, že v Červené knize se nachází zejména experimentování s vlastními fantaziemi, ze kterých vyvstávají stěžejní Jungovy teze, nabízí Kniha obrazů ideální doplněk pro rozšíření povědomí o umělecko-estetickém vyjádření pacientů v rámci individuální terapie.

Kniha obrazů nabízí nejen vhled do stylu práce C. G. Junga, ale i inspiraci pro vlastní tvorbu a umělecké cítění. Je ideálním doplňkem každé knihovny, knihou, ke které se můžeme opakovaně vracet a znovuprožívat její terapeuticko-estetický potenciál.

  • Mgr. Kateřina Rubešová, absolventka