1. Rozvoj předčtenářských dovedností

Realizační tým:

 • prof. PhDr. Karel Šebesta, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace,
 • Mgr. Kateřina Šormová, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace,
 • Mgr. Anežka Náhlíková, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Ústav českého jazyka a teorie komunikace,
 • Mgr. Marie Komorná, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha, Katedra speciální pedagogiky

Námětové okruhy:

Oblíbená pohádková postava

soubor aktivit zaměřených na rozvoj:

 1. paměti
 2. grafomotoriky,
 3. kognitivních funkcí rozvoj dítěte,
 4. rozvoj sluchového vnímání
 5. zrakového vnímání
 6. vyjadřování
 7. dedukce a představivosti

všechny aktivity propojeny postavou Medvídka Pú

Aktivity pro práci s knihou

Aktivity zaměřené na rozvoj:

 1. paměti
 2. grafomotoriky,
 3. kognitivních funkcí rozvoj dítěte,
 4. rozvoj sluchového vnímání
 5. zrakového vnímání
 6. vyjadřování
 7. dedukce a představivosti

Desková hra Kalamajka mik mik mik

hra zaměřená na rozvoj:

 1. paměti
 2. sluchového vnímání
 3. vyjadřování
 4. dedukce a představivosti
 5. grafomotoriky