KA06 – Konference

Cíle: Shrnutí výstupů z projektu; sdílení výstupů mezi participanty projektu a poskytování a šíření výstupů projektu. Zájmem projektu je reflektovat všechny odborné aktivity, podat příklady dobré praxe, seznámit s novými přístupy v řešených oblastech.

Vybraní zástupci realizačního tmu budou prezentovat výstupy práce týmů pracujících v rámci projektu; účast na konferenci se bude týkat všech zapojených osob z hlediska realizačního týmu, ale také z hlediska cílové skupiny. Kromě účastníků projektu bude určena akademické veřejnosti vysokých škol i všem dalším zájemcům.

Přednesené prezentace budou zveřejněny na webu projektu, což usnadní přenos poznatků do praxe s cílem poskytnout inspiraci dalším učitelům mateřských škol, studentům učitelství i širší veřejnosti.

Sborník bude obsahovat minimálně 8 hlavních výstupů – dva obecněji zaměřené a po dvou za každé dílčí téma výzvy. Sborník bude rovněž dostupný v elektronické podobě na webu projektu. Publikované materiály budou sloužit jako studijní materiál studentům učitelských oborů i učitelům v praxi.

Závěrečná konference projektu Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání
19. – 20. 9. 2019 v Praze, PEDAGOGICKÁ FAKULTA UNIVERZITY KARLOVY čtvrtek 19. 9. 2019