KA04 – Mentoring

Cíle: KA04 je zaměřena na podporu rozvoje mentorských dovedností zapojených učitelů. Záměrem projektu je systematicky rozšiřovat řady mentorů ze skupiny učitelů mateřských škol, tzv. leadrů. Cílem této KA bude podpořit profesní rozvoj zapojených učitelů v oblasti mentoringu v rámci Společenství praxe (v budoucnu i pro začínající učitele v praxi). Současně připravíme mentory pro práci na akčním výzkumu (KA05), který budou realizovat se studenty učitelství (budoucími učiteli v mateřských školách).

Témata: Vzhledem k tomu, že v této oblasti zatím neexistuje obecně přijímaná náplň činností mentora, avšak existuje naopak shoda ohledně kontextuálního charakteru mentoringu, zaměříme se tematicky jednak na obecně definované mentorské dovednosti/strategie, ale současně i na oborově specifické mentorské dovednosti. Konkrétně se budeme věnovat rozvoji profesních kompetencí v čtenářské a matematické pregramotnosti a didaktiky předškolního vzdělávání. V rámci KA budou rovněž rozvíjeny různé reflektivní techniky, např. vedení portfolia, reflektivních deníků, práce s videonahrávkami výuky, uplatňování metodiky 3A (tj. anotace, analýza a alterace výuky, příp. výukových situací), uplatňování metody lesson study (tj. cyklus: stanovování cílů, plánování, implementace a závěrečná analýza a shrnutí).

Harmonogram: 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018