Lidé

Zapojené organizace

Univerzita Karlova

 • prof. PaedDr. Radka Wildová, Csc.- odborný poradce a garant projektu
 • PhDr. Klára Uličná, Ph. D. – hlavní manžer projektu, manažer klíčových aktivit
 • doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu
 • PhDr. Jana Slezáková Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu
 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu
 • Mgr. Jolana Ronková, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, manažer klíčových aktivit,oborový didaktik,
 • Ing. Jitka Prášilová – hlavní finanční manažer projektu
 • PhDr. Josef Procházka, Ph. D. – webmaster
 • Bc. Jolana Svobodová – projektový asistent

vzdělávací modul čtenářská pregramotnost

 • Mgr. Jolana Ronková, Ph. D. – koordinátor modulu
 • Mgr. Marie Komorná – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. et Mgr. Olga Kučerová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • PhDr. Veronika Laufková, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Anežka Náhlíková – oborový didaktik
 • Mgr. Eva Rybárová – oborový didaktik
 • prof. PhDr. Karel Šebesta, Csc. – oborový didaktik
 • Mgr. Kateřina Šormová, Ph. D. – oborový didaktik

vzdělávací modul matematická pregramotnost

 • doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph. D. – koordinátor modulu
 • PhDr. Jana Slezáková, Ph. D. – koordinátor modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Klára Horáčková – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Kamila Janyšková – pedagogický pracovník společného základu
 • PhDr. Michaela Kaslová – oborový didaktik

vzdělávací modul didaktika předškolního vzdělávání

 • PhDr. Lenka Felcmanová, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, pedagogický pracovník společného základu
 • PhDr. Jana Kropáčková, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • PhDr. Martin Čapek Adamec, Ph. D. – oborový didaktik
 • prof. RNDr. Pavel Beneš, Csc. – oborový didaktik, pedagogický pracovník společného základu
 • doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph. D. – oborový didaktik
 • RNDr. Jitka Houfková, Ph. D. – oborový didaktik
 • PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph. D. – oborový didaktik
 • doc. PaedDr. Soňa Koťátková, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • RNDr. Dana Mandíková, Csc. – oborový didaktik
 • RNDr. Tomáš Matějček, Ph. D. – oborový didaktik
 • PhDr. Mrkosová Eva, Csc. – pedagogický pracovník společného základu
 • RNDr. Dana Řezníčková, Ph. D. – oborový didaktik
 • PhDr. Soňa Schneiderová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • PhDr. Barbora Loudová Stralczynská, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • doc. PhDr. Jana Uhlířová, Csc. – pedagogický pracovník společného základu
 • PhDr. Hana Valentová – pedagogický pracovník společného základu

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

 • PhDr. Miroslav Procházka, Ph. D. – hlavní manažer, koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Marie Najmonová – manažer klíčových aktivit
 • Bc. Veronika Švejdová – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Hana Švejdová – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Dita Podhrázská – koordinátor vzdělávacího modulu,oborový didaktik
 • Mgr. Jana Kaňková – finanční manažer
 • Bc. Milada Sedláčková – projektový asistent

vzdělávací modul čtenářská pregramotnost

 • Mgr. Hana Švejdová – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Lukáš Laibrt – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Edita Nevoralová – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Martina Lietavcová- oborový didaktik

vzdělávací modul matematická pregramotnost

 • Bc. Veronika Švejdová – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Lukáš Laibrt – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Edita Nevoralová – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Michaela Králová, Ph. D. – oborový didaktik

vzdělávací modul didaktika předškolního vzdělávání

 • PhDr. Miroslav Procházka, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu,oborový didaktik
 • Mgr. Edita Nevoralová – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Lukáš Laibrt – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Dita Podhrázská – oborový didaktik

Masarykova univerzita, Brno

 • PhDr. Zora Syslová, Ph. D. – hlavní manažer
 • Mgr. Bc. Šárka Dohnalová – manažer klíčových aktivit
 • Mgr. Veronika Najvarová, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu
 • Mgr. Eva Nováková, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Lucie Štěpánková – koordinátor vzdělávacího modulu
 • Ing. Martina Dvořáková – finanční manažer
 • Jitka Autratová – projektový asistent

vzdělávací modul čtenářská pregramotnost

 • Mgr. Veronika Najvarová, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu
 • doc. Mgr. Jiří Havel, Ph. D. – oborový didaktik
 • PhDr. Ilona Bytešníková, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu

vzdělávací modul matematická pregramotnost

 • Mgr. Eva Nováková, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • RNDr. Eva Trnová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu

vzdělávací modul didaktika předškolního vzdělávání

 • Mgr. Lucie Štěpánková – koordinátor vzdělávacího modulu
 • Ing. Gabriela Štěpánová – pedagogický pracovník společného základu
 • PhDr. Iva Žaloudíková, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu

Technická univerzita v Liberci

 • PhDr. Jana Johnová, Ph. D. – hlavní manažer
 • doc. RNDr. Petr Anděl, CSc.- manažer klíčových aktivit
 • PhDr. Simona Kiryková, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, pedagogický pracovník společného základu
 • doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph. D.- koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • PhDr. Věra Vykoukalová, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Ing. Ivana Cvrčková, Ph. D. – finanční manažer
 • Adriana Konečná – projektový asistent

vzdělávací modul čtenářská pregramotnost

 • PhDr. Věra Vykoukalová, Ph. D.- koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • PhDr. Radka Harazinová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Dušan Šefčovič – oborový didaktik

vzdělávací modul matematická pregramotnost

 • doc. PaedDr. Jaroslav Perný, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Jana Modrá – oborový didaktik
 • Mgr. Helena Picková – pedagogický pracovník společného základu

vzdělávací modul didaktika předškolního vzdělávání

 • PhDr. Simona Kiryková, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu
 • Mgr. Lucie Hubertová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • PhDr. Hana Valešová, Ph. D.- oborový didaktik, pedagogický pracovník společného základu

Univerzita Palackého v Olomouci

 • prof. PhDr. Eva Šmelová, Ph. D. – hlavní manažer
 • doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D. – manažer klíčových aktivit, koordinátor vzdělávacího modulu
 • PhDr. Jitka Petrová, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Milan Polák, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Ing. Jaroslav Skácel – finanční manažer
 • Vlasta Gáborová – projektový asistent

vzdělávací modul čtenářská pregramotnost

 • Mgr. Milan Polák, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • doc. PhDr. Martina Fasnerová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu

vzdělávací modul matematická pregramotnost

 • Mgr. Eva Bártková, Ph. D. – koordinátor vzdělávacího modulu, oborový didaktik
 • Mgr. Jitka Hodaňová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu

vzdělávací modul didaktika předškolního vzdělávání

 • doc. PaedDr. Miluše Rašková, Ph. D. – manažer klíčových aktivit, koordinátor vzdělávacího modulu
 • PhDr. Jitka Petrová, Ph. D. – oborový didaktik
 • doc. PhDr. Irena Plevová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Zdeňka Kozáková, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Kateřina Vaňková – pedagogický pracovník společného základu
 • Mgr. Renata Švaňhalová – pedagogický pracovník společného základu
 • doc. PhDr. Michaela Prášilová, Ph. D. – pedagogický pracovník společného základu

META o. p. s.

 • PhDr. Kristýna Titěrová – hlavní manažer
 • Linda Tutterová –  manažer klíčových aktivit
 • Anna Smetanová – finanční manažer
 • PhDr. Tereza Linhartová – odborný pracovník NNO
 • Mgr. Petra Ristič – odborný pracovník NNO
 • Mgr. Simona Ryklová – odborný pracovník NNO
 • Mgr. Petra Lacinová – odborný pracovník NNO
 • Silvia Pechmanová – projektový asistent
  TOP

Mateřské školy zapojené v projektu

 • Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4348/4a
 • Mateřská škola, příspěvková organizace Michalské stromořadí 11, Olomouc
 • Mateřská škola Pohádka Šumperk, Nerudova 4B, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
 • Základní škola Olomouc, Gorkého 39 (MŠ Chválkovice, Selské náměstí 42)
 • Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci
 • Mateřská škola Prostějov, Partyzánská ul. 34, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Olomouc, Wolkerova 34, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21
 • Mateřská škola Univerzity Palackého v Olomouci
 • Základní škola a mateřská škola Dalskabát
 • Základní škola a Mateřská škola Přemyslovice, příspěvková organizace (MŠ Štarnov)
 • Mateřská škola Hlušovice, okr. Olomouc, příspěvková organizace
 • Mateřská škola Prostějov, ul. Šárka 4348/4a
 • Základní škola a Mateřská škola, Olomouc, Řezníčkova 1
 • Mateřská škola a Školní jídelna Kralice na Hané, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Samotišky, příspěvková organizace
 • Základní škola a Mateřská škola Bělkovice-Lašťany, příspěvková organizace
 • Fakultní základní škola dr. Milady Horákové a Mateřská škola Olomouc, Rožňavská 21
 • Mateřská škola, příspěvková organizace Michalské stromořadí 11, Olomouc
 • Mateřská škola Sluníčko, Bezová 274/1, Liberec
 • Mateřská škola V Zahradě, Žitavská 122/68, Liberec
 • Základní a Mateřská škola Jindřichovice pod Smrkem, Jindřichovice pod Smrkem
 • Mateřská škola Korálek, Aloisina výšina 64555, Liberec
 • Mateřská škola Klíček, Žitná 832/19460 06 Liberec
 • Mateřská škola Pod Lesem, Československé armády 37Rýnovice – Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola Kytička, Burianova 972/2, Liberec
 • Mateřská škola Klášterní, Klášterní 466/4, Liberec
 • Mateřská škola Čtyřlístek, Horská 166/27, Liberec
 • Mateřská škola V Zahradě, Žitavská 122/68, Liberec
 • Mateřská škola Korálek, Aloisina výšina 645/55, Liberec
 • Základní a Mateřská škola Stráž nad Nisou, Majerova 138463 03 , Stráž nad Nisou
 • Mateřská škola Záontessori prvky) Svobody 298/112Liberec – Starý Harcov
 • Mateřská škola Beruška, Na Pískovně 761/3Liberec 14 – Ruprechtice
 • Mateřská škola Doctrinanám. Pod Branou 455/8 Liberec
 • Mateřská škola Pod Lesem, Československé armády 37Rýnovice – Jablonec nad Nisou
 • Mateřská škola Motýlek, Broumovská 840/7Liberec
 • Mateřská škola Beruška, Na Pískovně 761/3, Liberec 14 – Ruprechtice
 • Mateřská škola Český Dub, Kostelní 4/IVČeský Dub
 • Mateřská škola Motýlek, Broumovská 840/7Liberec
 • Mateřská škola Kytička, Burianova 972/2Liberec
 • Mateřská škola Bílá, Bílá 76, Český Dub
 • Mateřská škola Jablůňka, Jabloňová 446/29, Liberec
 • Mateřská škola V Zahradě, Žitavská 122/68, Liberec
 • Základní škola a Mateřská škola Moravské Knínice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Kuřimská 99, Moravské Knínice
 • Základní škola a mateřská škola Drnholec, okres Břeclav, Svatoplukova 277/2, Drnholec
 • Montessori mateřská škola Klíček, o.p.s., Údolní 53, Brno
 • Mateřská škola Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna,
 • Základní škola a Mateřská škola Nížkovice, okres Vyškov, č.p. 164, Nížkovice
 • Mateřská škola Novosedly, okres Břeclav, příspěvková organizace, č.p. 108, Novosedly
 • Mateřská škola Moravany, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Novosady 619/39, 664 48 Moravany
 • Mateřská škola Brno, Brechtova 6, příspěvková organizace, Brechtova 815/6, Lesná, 638 00 Brno
 • Mateřská škola Jihomoravské náměstí 5, 627 00 Brno – Slatina
 • Mateřská škola Blansko, Údolní 8, Údolní 1893/8, Blansko
 • Mateřská škola
 • Mateřská škola, Brno, nám. Svornosti 8, příspěvková organizace, náměstí Svornosti 2567/8, Žabovřesky, Brno
 • Mateřská škola Mokrá – Horákov, okr. Brno-venkov,  Mokrá 356, Mokrá-Horákov
 • Mateřská škola Hvězdička, Šlapanice, okres Brno-venkov, Masarykovo náměstí 1664/6, 664 51 Šlapanice
 • Mateřská škola Bučovice, příspěvková organizace, Sovětská 931, 685 01 Bučovice
 • Mateřská škola SLUNÍČKO, Brno, Strnadova 13, příspěvková organizace, Strnadova 2587/13, Líšeň, 628 00 Brno
 • Mateřská škola Břeclav, Okružní 7, příspěvková organizace, Okružní 1091/7, Poštorná, 691 41 Břeclav
 • Mateřská škola Milosrdných bratří s.r.o., Vídeňská 228/7, Štýřice, 639 00 Brno
 • VMŠ Hrášek
 • Mateřská škola Brno, Klášterského 14, příspěvková organizace, Klášterského 100/14, Komárov, Brno
 • Mateřská škola Jana Opletala J.Opletala 22, České Budějovice
 • Mateřská škola Chvalšiny Chvalšiny 198, Chvalšiny
 • Mateřská škola Malonty Malonty 26, Malonty
 • Mateřská škola Prachatice, Prachatice, Krumlovská 223
 • Základní škola waldorfská a mateřská škola České Budějovice o.p.s., M. Chlajna 23, 370 05 České Budějovice, pracoviště mateřská škola Hornická 40 Rudolfov
 • 4.Mateřská škola Jindřichův Hradec Röschova 1120/II, Jindřichův Hradec
 • Mateřská škola Planá nad Lužnicí ČSLA 515, Pl.n.Lužnicí
 • Mateřská škola Pištín Pištín 33, Pištín
 • Mateřská škola, Větrná 24, České Budějovice Větrná, České Budějovice
 • Mateřská škola Zachariášova Zachariášova 5, České Budějovice,
 • Mateřská škola Neznašov, Neznašov 29, Neznašov
 • Mateřská škola Týn nad Vltavou, Hlinecká 729,Týn nad Vltavou
 • Mateřská škola Strakonice, Strakonice, A.B. Svojsíka 892
 • Mateřská škola Zdíkov, Zdíkov 250, Zdíkov
 • Mateřská škola Cehnice, Cehnice 105
 • Mateřská škola Nerudova, Nerudova 53, České Budějovice
 • Mateřská škola Štěpánka, příspěvková organizace, Mladá Boleslav
 • Mateřská škola Sokolovská 182, Praha 8
 • Mateřská škola Semínko, o. p. s., Praha 10
 • Fakultní základní škola a Mateřská škola Barrandov II, V Remízku 7, Praha 5-Hlubočepy (Mateřská škola a Základní škola Záhorského 887, Praha 5-Hlubočepy,                             Mateřská škola Peškova 963, příspěvková organizace, Praha 5-Barrandov)
 • Mateřská škola DUHA, o.p.s., Praha-Dolní Počernice
 • Mateřská škola Magnitogorská 14/1430, příspěvková organizace, Praha 10
 • Mateřská škola Markušova 1556, Praha 4
 • Základní a mateřská škola Lyčkovo náměstí, Praha 8
 • Mateřská škola Štolmířská 602, Praha 9
 • Základní škola a Mateřská škola Praha-Slivenec, Ke Smíchovu 16
 • Mateřská škola Akademie věd ČR
 • Mateřská škola BoTa, Boleslavova 1a, Praha 4
 • Mateřská škola “Čtyřlístek”, Římská 27, Praha 2
 • Mateřská škola Jažlovická 2119, Praha 4
 • Základní škola Hanspaulka a Mateřská škola Kohoutek, Sušická 29, Praha 6
 • Mateřská škola Kosmonosy, příspěvková organizace, Mladá Boleslav
 • Mateřská škola Křejpského 1503, Praha 4
 • Mateřská škola Letohradská 1a, Praha 7
 • Mateřská škola Němčická 16, Praha 4