KA02 – Spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou a speciální pedagogikou.

Pedagogičtí pracovníci zabývající se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou a speciální pedagogikou budou zapojeni u řešitele projektu i v partnerských VŠ po celou dobu realizace KA. Budou participovat na všech odborných aktivitách projektu a jejich úloha se bude podobně jako u pedagogických pracovníků – didaktiků proměňovat podle cílů a náplně jednotlivých KA. Budou vždy nedílnou součástí řešitelského týmu. V rámci KA02 dojde k propojení činnosti kateder a partnerů při spolupráci s pedagogy ve společenství praxe. Do realizace budou na úrovni příjemce zapojeny katedry primární pedagogiky, psychologie, speciální pedagogiky. Pro dílčí oblasti pregramotností a didaktiky předškolního vzdělávání pak katedry českého jazyka, matematiky a didaktiky matematiky, didaktiky předškolního vzdělávání či zástupci ústavu výzkumu rozvoje vzdělávání. Na plnění KA02 se budou podílet i další fakulty UK, např. MFF, PřF či FF.

Popis KA02 je dle výzvy č. 02_16_011 obsažen v popisu ostatních klíčových aktivit projektu.