KA03 – Společenství praxe

KA03 zastřešuje soubor systematicky provázaných aktivit, které podporují profesní rozvoj všech zapojených aktérů. Podrobně je KA03 popsána v Příloze č. X.

Cíle: Zvýšení kvality předškolního vzdělávání.
Harmonogram a struktura: KA03 bude probíhat 33 měsíců; realizace bude rozdělena do dvou fází:

Přípravná a realizační fáze: 1. 2. 2017 – 31. 10. 2018

  • Přípravná fáze: příprava realizačního týmu, organizace a rozmístění společných setkání Společenství, koncepční příprava vzdělávacích modulů pro jednotlivá podtémata SC1.
  • Realizační fáze: setkávání se v rámci Společenství, přímá podpora učitelů a jejich rozvoj ve dvou typech pracovních skupin: (a) horizontální skupiny členěné podle témat výzvy, tj. čtenářská a matematická pregramotnost a didaktika předškolního vzdělávání; (b) vertikální skupiny podporující sdílení napříč tématy výzvy, tj. např. rozvoj mezipředmětových vztahů či klíčových kompetencí. Poměr činností bude 2:1 ve prospěch práce v rámci horizontální skupiny.
  • První setkání společenství praxe 28. 4. 2017

Závěrečná fáze: 1. 4. 2019 – 31. 10. 2019

  • Zhodnocení práce ve Společenství, prezentace analyzovaných výstupů v rámci seminářů pro všechny zúčastněné aktéry.

Obsahové zaměření jednotlivých aktivit ve Společenství praxe bude různorodě zaměřeno. Trajektorie obsahového zaměření bude rozdělena do tří bloků:

  1. Zaměření na kurikulum, obsah a cíle vzdělávání.
  2. Zaměření na metody výuky.
  3. Zaměření na aktéry vyučovacího procesu.