Časový harmonogram

 

Změna: MŠMT schválilo  změnu projektu týkající se změny harmonogramu KA05 Akční výzkum. Tato aktivita bude zahájena již v září 2018.

Nový harmonogram pro rok 2018:

Rok realizace projektu 2018
Měsíc I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.
Řízení projektu X X X X X X X X X X X X
Spolupupráce oborových didaktiků s katedrami spol. základu X X X X X X X X X X X X
Společenství praxe X X X X X X X X
Mentoring X X X X X X
Akční výzkum X X X X
Konference