Aktuální sdělění

 • SBORNÍK Z KONFERENCE …právě vyšel, plné znění najdete na hlavní webové stránce v sekci KA06 Konference.

 

 • V rámci projektu vyšla publikace:

Rozvoj čtenářské pregramotnosti prostřednictvím čtenářských strategií; Metodická příručka pro učitele mateřských škol pro práci s pohádkou a pověstí

Anotace: Předkládaná práce je zaměřená na rozvoj čtenářské gramotnosti dětí předškolního věku. Důraz je kladen na motivaci a práci se čtenářskými strategiemi, které dětem usnadňují hlubší vnímání textu, aktivuje je zamýšlet se nad obsahem a vyvozovat informace podstatné pro jejich další život. V publikaci jsou uvedené metodické postupy realizované ve vybraných mateřských školách, doplněné o postřehy zkušených učitelek.

Autoři: Radka Wildová, Věra Vykoukalová, Radka Harazinová, Jolana Ronková, Eva Rybárová

57 stran, ISBN 978-80-7603-123-4

Plné znění najdete v sekci výstupů modulu čtenářská pregramotnost https://pages.pedf.cuni.cz/sc1/ctenarska-pregramotnost/

 • Vážené kolegyně, vážení kolegové,
  srdečně vás zveme na závěrečnou konferenci projektu SC1 Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání.
  Konference se koná ve dnech 19.9-20.9.2019 v budově PedF UK v Magdalény Rettigové 4, Praha Večerní program proběhne ve společenských prostorách Karolina.

Časový rozvrh konference (19. – 20. 9. 2019, PedF UK)

19.9.   9:00-10:00 registrace, coffee break
10:00 zahájení v aule, vystoupení prof. Šmelové
11:15 – 13:15 vystoupení jednotlivých modulů (obsah- mezipředmětové vztahy, sociální komunikace, SPÚ, zajímavé aktivity)
Oběd do 14:00
14:00 jednání v sekcích – představení akčních výzkumů (prezentace ve trojicích akademik-mentor-student)
Coffee break 15:10-15:30
15:30- 17:00 společný závěr v aule, vystoupení dr. Kaslové, doc. Anděla
18:30 společenský večer v Karolinu, malý koncert, raut…do 22:00
20.9.   návštěva MŠ dle předchozího objednání…viz registrační formulář

K registraci na konferenci prosím vyplňte registrační formulář:

https://forms.gle/JLaHBXNRva6p7a3e9

 

 • Náš projekt v médiích:

Na fakultní mateřské škole Štolmířská, která je zapojena do našeho projektu, proběhly již dvě  návštěvy pana prof. Beneše a studentů PedF UK. Společně zde prezentovali zajímavé pokusy v rámci realizace akčního výzkumu na podporu přírodovědné pregramotnosti u předškolních dětí.

Více v přiloženém článku.

 

 • Milé kolegyně, milí kolegové,

v rámci další fáze projektu OPVV SC1 a znovuzahájení
Společenství praxe vás srdečně zveme na dva semináře speciálně
vyžádané pro podpořené paní učitelky mateřských škol z
projektu. Můžete se zúčastnit obou. Zváni jsou všichni zájemci
až do naplnění kapacity velkého sálu Pedagogické fakulty v Praze.
Z tohoto důvodu vás žádáme o včasnou registraci své účasti.

9.5. 15:00 velký sál KDE SE TVOŘÍ A BOŘÍ SEBEVĚDOMÍ DĚTÍ – REGISTRACE

22.5. 15:00 velký sál JAK BUDOVAT AUTORITU UČITELE – REGISTRACE
__

Anotace semináře Kde se tvoří a boří sebevědomí dětí: Víte,
že jedním z pouhých dvou zdrojů sebevědomí dětí jste právě vy?
Je dobré vědět, proč to tak je a uvědomovat si, jak můžete svým
přístupem, jednáním a způsobem komunikace v každé konkrétní
situaci sebevědomí dětí tvořit, případně bořit. Máte ve svých
rukách opravdu hodně a nevědomost neomlouvá. Přijďte objevit toto
téma vědomé komunikace.
ANOTACE SEMINÁŘE JAK BUDOVAT AUTORITU UČITELE
Chcete být autoritou v očích dětí i ostatních dospělých?
Paradoxně se jí nedoberete ani silou, ani šířením strachu. A jen
málo vám k ní dopomůže vaše role. Autoritu si prostě musíte
umět získat. Přijďte si poslechnout a společně objevit, jak na to.

 

 • Vážené kolegyně, vážení kolegové, věnujte prosím pozornost tomuto oznámení. Věříme, že z práce v projektu SC1 by mohla vzniknout řada příspěvků.

Čtenářská, matematická a přírodovědná pregramotnost v předškolním vzdělávání
Editorky: Radka Wildová a Eva Rybárová

Časopis Gramotnost, pregramotnost a vzdělávání připravuje monotematické číslo se zaměřením na oblast rozvoje pregramotností v předškolním vzdělávání.

Předškolní vzdělávání má pro život dítěte nedocenitelný význam, neboť rané zkušenosti dítěte mají trvalou hodnotu pro jeho budoucí život. Jedním z hlavních cílů předškolního vzdělávání je vytvářet dobré předpoklady pro celoživotní vzdělávání, což nezbytně vede k nutnosti pokládat dobré základy pro rozvoj budoucích gramotností a s tím související rozvoj předpokladů pro jejich osvojování.

V posledních letech se v České republice objevují projekty zaměřené na rozvoj pregramotností dětí předškolního věku, jejichž cílem je zkvalitnit přípravu učitelů i předškolní vzdělávání jako takové, a to zejména v oblasti čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti. Monotematické číslo časopisu Gramotnost cílí především na odborné práce týkající se výše uvedených témat, ale také na srovnávací a přehledové studie.

Kromě odborných příspěvků přijímáme také diskusní příspěvky, zprávy z projektů a recenze publikací.

Budete-li mít zájem o publikování Vašeho článku, zašlete prosím do 15. 4. 2018 abstrakt a klíčová slova na adresu časopisu: gramotnost@pedf.cuni.cz. Příspěvek bude potřeba dodat do 30. 4. 2019, recenzní řízení proběhne v průběhu května a června 2019.

 

 

 • Milé kolegyně, milí kolegové,
  PF 2019
  za celý pražský tým projektu Vám přeji klidný adventní čas, kouzelné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2019.

Těšíme se na setkávání v posledním roce našeho projektu.

Se srdečnými pozdravy

Klára Uličná

 

 • Pozvánka na konferenci Čtu a stávám se čtenářem

Milé kolegyně, milí kolegové,

dovolte, abychom vás pozvali na námi organizovanou konferenci Čtu a stávám se čtenářem.          V dopoledním plenárním zasedání a v první odpolední  sekci (12:30-14) bude prezentován náš projekt.

Program je bohatý, kromě zasedání v plénu a odborných sekcí bude realizována i posterová sekce. Od 17 hodin se uskuteční kulatý stůl “100 let české (a slovenské) dětské literatury”. Do programu přispěli také naši studenti, kteří si od 18,15 připravili scénické čtení (titul je překvapením).

Konference je dobrovolná, pouze vás požádáme, máte-li zájem o účast, abyste se přihlásil(a) paní Jolaně Svobodové, jolana.svobodova@pedf.cuni.cz. Jako naši spolupracovníci v rámci projektu OP VVV nemusíte hradit členský příspěvek, bude uhrazen za vás z projektu.

 

 • Celodenní setkání k mentoringu a akčnímu výzkumu

Dne: 19.9. od 10:00 na Pedagogické fakultě UK v Rettigové ulici

Náplní setkání bude představení a následná diskuse na tím, jak budou tyto aktivity v rámci projektu probíhat. Konkrétní program zašleme před setkáním.

Na setkání jsou zváni všichni akademičtí pracovníci a mentoři projektu.

 • Regionální setkání Společenství praxe – Praha

Dne: 26. 6. 2018 ve 13:00 na Pedagogické fakultě UK v Rettigové ulici

Na programu je několik přednášek, práce v modulech a hlavně společná práce na portfoliích, Dále prezentace vlastních materiálů vytvořených k aktivitám, sdílení zkušeností z práce ve školách při zapracovávání podnětů z minulých setkání. Diskuse nad materiály, příprava týmů do fáze mentoringu.

Na setkání prosím přivezte vlastní portfolia a další materiály, které byste rády sdílely s kolegyněmi v rámci projektu.

Pozvánka na pracovní workshop týmu Didaktika předškolního vzdělávání

 • Praha dne: 6. 6. 2018 (sraz v 9:00 hod u hlavního vchodu do mateřské školy)
 • Místo: Fakultní mateřská škola Sokolovská 182 / 513, 180 00 Praha 8 – LibeňSrdečně zveme učitelky a učitele z mateřských škol na praktickou ukázku vzdělávací práce s dětmi předškolního věku, která bude věnována podpoře a rozvoji přírodovědné pregramotnosti, konkrétně tematickému celku Vzduch kolem nás. Pod vedením RNDr. Jitky Houfkové, Ph.D. z MFF UK si děti vyrobí „brčkové foukací rakety“.

Zájemci, prosím, potvrďte účast do 3. 6. 2018 na e-mail: jitka.houfkova@gmail.com. Počet účastníků je omezen. Doporučujeme vzít si s sebou přezuvky.

Pozvánka na akci týmu Didaktika předškolního vzdělávání – Praha…Vědohraní

 • 13. června 2018 v areálu MFF UK v Praze – Troji (zastávka autobusu 112 Pelc-Tyrolka či zastávka autobusu 201
  Kuchyňka) proběhne 10. ročník Vědohraní 2018
 • informace o Vědohraní najdete na http://kdf.mff.cuni.cz/vedohrani/
 • případné dotazy: jitka.houfkova@gmail.com
 • Sraz ve 14 hodin u registrace Vědohraní.

Prosím potvrďte zájem o účast na email jitka.houfkova@gmail.com do 5. června 2018.

Pozvánka od týmu Technické univerzity v Liberci

Vážené paní ředitelky, vážené paní učitelky,
dovolujeme si Vás pozvat v rámci ESF projektu „Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání“ na ukázku výukové metody „Figurková školička“. Ukázka proběhne dne 10. 5. 2018 od 14,30 hod. na Fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci v aule ve 3. patře budovy G (Univerzitní náměstí). Školičku předvede paní učitelka Jonášová spolu s dětmi z MŠ V Zahradě v Liberci.

Těšíme se na Vaší účast.

Za realizační tým

dr. Jana Johnová
doc. Petr Anděl

Figurková školička

Figurková školička je nová originální výuková metoda zaměřená na rozvoj dětského intelektu a intelektuálních schopností a dovedností (orientace v prostoru, abstraktní myšlení, geometrické vnímání, tvoření jednoduchých algoritmů, pohybové, hudební a komunikační dovednosti). Jde o „školu hrou“ v pravém slova smyslu, takže zaujme každého i děti s poruchami učení a soustředěnosti. Metodika se opírá o šachovnici a šachové figury, děti se ale šachy neučí. Je to předstupeň šachů.

Termín 5. setkání Společenství praxe

Setkání bude dvoudenní, 19. – 20. 4. 2018, v budově Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Na toto setkání je naplánována práce v modulech a hlavně prezentace finálních podob aktivit, na kterých se v modulech pracovalo. Dále proběhne několik přednášek, například přednáška prof. M. Hejného, přednáška prof. E. Šmelové, přednáška neziskové organizace META a další.

19. 4. v podvečer je pro všechny připraven raut, při kterém bude možné diskutovat o práci nejen v projektu . 🙂

 

Termín 4. setkání Společenství praxe

Setkání proběhne 12. 1. 2018 v budově Pedagogické fakulty UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1.

Registrace začne v 8:30, závěr je plánován na 17. hodinu.

Všechny moduly se tentokrát sejdou v jeden den a i část práce bude probíhat společně.

V odpoledním bloku se můžete těšit na přednášku dětského psychologa dr. Václava Mertina.

Termín 3. setkání Společenství praxe

Tentokrát se nesejdou všechny moduly společně, ale každý modul má naplánován jiný termín Setkání:

 • matematická pregramotnost 1. 12. 2017
 • čtenářská pregramotnost 30. 11. 2017
 • didaktika předškolního vzdělávání 8. 12. 2017

Pozvánka na konferenci:

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem vědeckého a organizačního výboru Vás zvu na konferenci OMEP, která se uskuteční k 70. výročí založení OMEP ve dnech 27.6 – 29. 6. 2018 v Praze v hotelu Clarion.

Anotace příspěvků posílejte v anglickém jazyce prostřednictvím registračního formuláře, který je umístěný na webových stránkách konference http://konference2018omep.antee.cz. Zde naleznete všechny informace o programu a organizaci konference.

Srdečně zdraví

Zora Syslová

Termín 2. setkání Společenství praxe

 • 6. 10. 2017 od 9 do 18 hodin.

Přejeme všem krásné prázdniny 🙂 a připomínáme, že pokud chcete na tuto stránku i vy vložit nějaký vzkaz nebo upozornění, pište na jolana.svobodova@pedf.cuni.cz.