KA01 – Řízení projektu

Cíle: Náplní KA01 je organizace a řízení celého projektu.
Harmonogram: 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019.

Na základě uzavřené partnerské smlouvy hlavního řešitele (UK) s dalšími čtyřmi vysokými školami (MU, JČU, TUL a UPOL) a NNO bude řízení projektu dvouúrovňové. První úroveň řízení bude zajišťovat řešitel projektu – a to jak z hlediska řízení celého projektu, tak z hlediska řízení na dané VŠ (UK). Druhá úroveň řízení spočívá v řízení na partnerské VŠ a NNO. Hlavní manažer partnera komunikuje s hlavním manažerem projektu, svolává Řídící tým.