Diagnostika podpory rodiny pro budoucí čtení

Diagnostický záznamový list: Často ? Nikdy
Prohlíží si knihy bez pobídky  
Rodiče se ptají, jaké knihy dítěti koupit  
Rodiče se ptají, jaké časopisy dítěti koupit  
Ptá se a komunikuje nad knihou z vlastní iniciativy  
Prohlíží si knihy s jiným dítětem  
Rodiče zakupují knihy do MŠ  
Vyžaduje při prohlížení knihy asistenci dospělého  
Prohlíží si časopisy  
Rodiče darují knihu do MŠ  
Rodiče se zajímají, co se čte v MŠ  
Dítě přinese knihu do MŠ, pokud to dostane za úkol  
Dítě přinese knihu do MŠ z vlastní iniciativy  
Pokud má dítě možnost, zvolí si knihu místo PC  
Při čtení dítě naslouchá se zájmem  
Dítě vypráví o knize, kterou doma čtou  

Poznámky:

 

 

 

 

 

Z rozhovoru s dítětem:  
S kým doma dítě čte a prohlíží si knihy?  
Zná dítě pojem knihovna?  
Chodí dítě s rodiči do knihovny?  
Dítěti čte rodič/prarodič/starší sourozenec?  
Jaké zná dítě časopisy  

 

Úkol pro dítě:  
1. nakresli se s někým nad knížkou  
2. Reflektivní dialog nad obrázkem (s kým jakou knihu čte)  
3. Dokresli obrázek (naznačení dvou postav nad knihou- dokreslení a pojmenování postav)  
4. Vzpomeneš si, co jste četli doma naposledy?  
5. Kam doma dáváte knihy?