4. Podpora čtenářských strategií se specifickým zřetelem k porozumění

Realizační tým:

  • PhDr. Věra Vykoukalová, Ph.D., Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra primárního vzdělávání,
  • PhDr. Radka Harazinová, PhD., Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie,
  • Mgr. Jolana Ronková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra primární pedagogiky,
  • Mgr. Eva Rybárová, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Katedra primární pedagogiky,
  • Mgr. Dušan Ševčovič, Technická univerzita Liberec, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra primárního vzdělávání

Námětové okruhy:

Cesta k sobě

zahrnuje různorodé práce s obrázkovými kartami nabízející výbornou možnost procvičovat různé strategie porozumění. Prostřednictvím sdílení procvičujeme různé komunikační strategie a dáváme možnost srovnávat různé typy uvažování. Posilujeme vědomí vlastního já, kamarádské vztahy, optimistický (a realistický) pohled na svět.

Velké metodické karty pohlednice z regionů a lidové poklady

v dětech podporují porozumění lidovým textům, vnímání poetiky a moudrosti lidové tvořivosti a ukazují strategie, jak jim porozumět. Chceme posilovat spojení s kulturou našich předků, zatraktivnit lidové písně, říkadla, pořekadla, pranostiky a pověsti.

Klasické české pohádky

podporují práci s delšími textovými útvary se složitějším dějem a zápletkou. Jsou bohatým zdrojem pro práci s čtenářskými strategiemi.