5. Motivace pro čtenářství (práce s knihou, divadlo, vlastní tvorba, projekty)

Realizační tým:

  • doc. Jiří Havel, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Katedra primární pedagogiky,
  • PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Katedra speciální pedagogiky,
  • PhDr. Veronika Laufková, Ph.D., Pedagogická fakulta Univezity Karlovy, Praha, Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání,
  • Mgr. Veronika Najvarová, Ph.D., Masarykova univerzita, Brno, Katedra primární pedagogiky

Učitel mateřské školy do velké míry buduje a ovlivňuje vztah dítěte ke knize a čtení. Motivovat děti k budoucímu čtenářství nestačí jen čtením před spaním, ale je důležité pracovat s knihou při řízených i polořízených činnostech, klást dětem při čtení vhodné otázky, vtáhnout je do procesu čtení; využívat příběhy k dalším, doprovodným činnostem. Měli bychom myslet na různé druhy motivací, protože každé dítě je jiné, a každé osloví něco jiného (někdo bude nadšeně zakreslovat obrázky z přečtené knihy do portfolia, jiný dramatizovat příběh, který si právě vyslechl).

V tématu Motivace ke čtenářství se budeme zabývat třemi aktivitami.

Práce s knihou

Představíme učitelům možnosti, jakými způsoby efektivně rozvíjet osobnost dětí předškolního věku prostřednictvím aktivní práce s knihou. Na konkrétním příkladu budou představena teoretická východiska pro práci s texty.

Čtenářský koutek

Čtenářský koutek poskytne učitelům podporu při tvorbě gramotnostně podnětného prostředí třídy. Připraven bude soubor opatření, která je třeba ve třídě realizovat, aby se zvýšil zájem dětí o knihy a tištěné materiály. K dispozici bude obsáhlá sada moderních a vhodných knih, do kterých budou moci učitelé nahlédnout, případně je využít při realizaci dalších aktivit v tématu Motivace ke čtenářství. Bude představena metodika rozvoje grafomotorických dovedností za pomoci pískovničky.

Čtenářská pregramotnost v projektech

Představíme teoretická východiska projektové výuky. Učitelům představíme modelový projekt vytvořený v souladu se zásadami komplexního rozvoje gramotnosti. Tento projekt budou učitelé realizovat ve své třídě a následně jej reflektovat.